Kviečiame pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti

2017-05-29

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą. Prašymai priimami iki birželio 6 dienos.

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo gegužės 29 d. iki birželio 6 d. priimami papildomi prašymai socialinei stipendijai 2017 m. pavasario semestrą gauti.

2016–2017 studijų metų pavasario semestre – socialinė stipendija skiriama likusiam pavasario semestro laikotarpiui nuo birželio iki rugpjūčio mėn. – Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja VSF.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki birželio 6 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį.

Papildomų paraiškų registracija ir pildymas tik elektronine forma per elektroninės valdžios vartus VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“).

Išsamesnės informacijos galima rasti VSF interneto svetainėje adresu www.vsf.lrv.lt.

Dėl Finansinės paramos studentams (socialinių stipendijų, valstybės remiamų paskolų, finansinės pagalbos neįgaliesiems, studijų stipendijų, studijų kainos kompensavimo ir kitų valstybės paramos formų) galima kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių: Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab., tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt


Atgal