Konkursas valstybės finansuojamoms vietoms užimti VTF studentams

2021-02-15

Skelbiamas konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti:

Buhalterinės apskaitos studijų programos trečio kurso (BA18) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos pirmo kurso (GLV20) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Informacijos valdymo studijų programos pirmo kurso (IV20) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programos pirmo kurso (OKR20) nuolatinėse studijose – 5 vietos;

Tarptautinio verslo studijų programos pirmo kurso (TAV20) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos pirmo kurso (IAD20) ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos antro kurso (IAD19) ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Buhalterinės apskaitos studijų programos pirmo kurso (IBA20) ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos pirmo kurso (IGLV20) ištęstinėse studijose – 3 vietos;

Transporto inžinerijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Informatikos inžinerijos studijų krypties antro kurso nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Informatikos inžinerijos studijų krypties trečio kurso nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Informatikos inžinerijos studijų krypties trečio kurso ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Programų sistemų studijų programos pirmo kurso (IPS20) ištęstinėse studijose – 5 vietos;

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos pirmo kurso (AEI20) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos pirmo kurso (IAEI20) ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos antro kurso (IAEI19) ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Statybos studijų programos pirmo kurso (IS20) ištęstinėse studijose – 1 vieta.

Konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms vykdomas pagal šią tvarką:

– Iš kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam nutraukus studijas, išskyrus studijų programos (ar) formos keitimo atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų formą.

– Pretendentų eilė laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti sudaroma fakulteto dekanate pagal pasiektus paskutiniojo semestro studento studijų rezultatų pasiekimų lygmenis.

– Studentams, turintiems vienodus semestro studijų rezultatus pagal pasiekimų lygmenis, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių visų dalykų studijų pasiekimų įvertinimų pažymiais vidurkis yra didesnis.

– Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, turi neturėti akademinių skolų, nuobaudų.

– Studentas, galintis ir pageidaujantis dalyvauti konkurse, fakulteto dekanui iki 2021 m. vasario 18 d. pateikia prašymą, adresuotą kolegijos direktoriui, užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą.

– Pretendentų į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas eilė skelbiama iki 2021 m. vasario 26 d.
Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, nutraukiama studijų sutartis kaip su valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiu studentu ir sudaroma nauja studijų sutartis.


Prašymo forma Verslo ir technologijų fakulteto nuolatinių studijų studentams

Prašymo forma Verslo ir technologijų fakulteto ištęstinių studijų studentams

Užpildytą prašymo formą reikia atsiųsti el. paštu dekanatas.vtf@svako.lt.


Atgal