Konkursas valstybės finansuojamoms vietoms užimti SPF studentams

2021-02-15

Skelbiamas konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti:
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos pirmo kurso (BPS20) nuolatinėse studijose –  4 vietos;
Kineziterapijos studijų programos pirmo kurso (KNZ20) nuolatinėse studijose – 3 vietos;
Kosmetologijos studijų programos pirmo kurso (K20) nuolatinėse studijose – 1 vieta;
Socialinio darbo studijų programos pirmo kurso (SD20) nuolatinėse studijose – 2 vietos;
Socialinio darbo studijų programos ketvirto kurso (ISD17) ištęstinėse studijose – 1 vieta;
Socialinio darbo studijų programos studijų programos pirmo kurso (ISD20) ištęstinėse studijose – 5 vietos;

Konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti vykdomas pagal šią tvarką:
– Iš kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam
nutraukus studijas, išskyrus studijų programos (ar) formos keitimo atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų formą.

– Pretendentų eilė laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti sudaroma fakulteto dekanate pagal pasiektus paskutiniojo semestro studento studijų rezultatų pasiekimų lygmenis.

– Studentams, turintiems vienodus semestro studijų rezultatus pagal pasiekimų lygmenis, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių visų dalykų studijų pasiekimų įvertinimų pažymiais vidurkis yra didesnis.

– Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, turi neturėti akademinių skolų, nuobaudų.

– Studentas, galintis ir pageidaujantis dalyvauti konkurse, fakulteto dekanui iki 2021 m. vasario 18 d. pateikia prašymą, adresuotą kolegijos direktoriui, užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą.

– Pretendentų į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas eilė skelbiama iki 2021 m. vasario 26 d.

– Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, nutraukiama studijų sutartis kaip su valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiu studentu ir sudaroma nauja studijų sutartis.

Prašymai teikiami el. paštu dekanatas.spf@svako.lt.


Atgal