Konkursas valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti Verslo ir technologijų fakultete

2023-02-17

Skelbiamas konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti:

– Vadybos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose (GLV22, VAD22) – 2 vietos;
– Vadybos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IGLV22, IVAD22) – 2 vietos;
– Vadybos studijų krypties trečio kurso ištęstinėse studijose (IGLV20, IVAD20) – 1 vieta;
– Komunikacijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IOKR22) – 1 vieta;
– Komunikacijos studijų krypties antro kurso nuolatinėse studijose (OKR21) – 1 vieta;
– Apskaitos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose (BA22) – 1 vieta;
– Apskaitos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IBA22) – 1 vieta;
– Apskaitos studijų krypties trečio kurso ištęstinėse studijose (IBA20) – 1 vieta;
– Informacijos paslaugų studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose (IV22) – 1 vieta;
– Informacijos paslaugų studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IIV22) – 2 vietos;
– Verslo studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (ITAV22) – 1 vieta;
– Verslo studijų krypties trečio kurso nuolatinėse studijose (TAV20) – 1 vieta;
– Transporto inžinerijos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose (ATE22, TLT22s) – 1 vieta;
– Programų sistemų studijų programos pirmo kurso nuolatinėse studijose (PS22, PS22s) – 3 vietos;
– Informatikos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose (IST22, MT22) – 3 vietos;
– Gamybos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose (GI22) – 2 vietos;
– Gamybos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IGI22) – 1 vieta;
– Gamybos inžinerijos studijų krypties antro kurso ištęstinėse studijose (IGI21) – 1 vieta;
– Elektros inžinerijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IAEI22) – 1 vieta;
– Statybos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose (IS22) – 2 vietos;
– Statybos inžinerijos studijų krypties antro kurso nuolatinėse studijose (S21) – 1 vieta;
– Statybos inžinerijos studijų krypties trečio kurso ištęstinėse studijose (IS20) – 1 vieta;

Konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti vykdomas pagal šią tvarką:

– Iš kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam nutraukus studijas, išskyrus studijų programos (ar) formos keitimo atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų formą.

– Pretendentų eilė laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti sudaroma fakulteto dekanate pagal pasiektus paskutiniojo semestro studento studijų rezultatų pasiekimų lygmenis.

– Studentams, turintiems vienodus semestro studijų rezultatus pagal pasiekimų lygmenis, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių visų dalykų studijų pasiekimų įvertinimų pažymiais vidurkis yra didesnis.

– Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, turi neturėti akademinių skolų, nuobaudų.

– Studentas, galintis ir pageidaujantis dalyvauti konkurse, fakulteto dekanui iki 2023 m. vasario 21 d. pateikia prašymą, adresuotą kolegijos direktoriui, užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą.

– Pretendentų į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas eilė skelbiama iki 2023 m. vasario 27 d.

– Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, pasirašomas susitarimas dėl studijų sutarties pakeitimo.

Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas

Aušros al. 40, LT-76241 Šiauliai
Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai
Tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115
El. paštas dekanatas.vtf@svako.lt


Atgal