Konkursas valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti

2019-08-27

Iš kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam nutraukus studijas, išskyrus studijų programos (ar) formos keitimo atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų formą.

Pretendentų eilė laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti sudaroma fakulteto dekanate pagal pasiektus paskutiniojo semestro studento studijų rezultatų pasiekimų lygmenis.

Studentams, turintiems vienodus semestro studijų rezultatus pagal pasiekimų lygmenis, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių visų dalykų studijų pasiekimų įvertinimų pažymiais vidurkis yra didesnis.

Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, turi neturėti akademinių skolų, nuobaudų.

Studentas, galintis ir pageidaujantis dalyvauti konkurse, fakulteto dekanui iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. pateikia prašymą, adresuotą kolegijos direktoriui, užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą. 

Pretendentų į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas eilė skelbiama iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, nutraukiama studijų sutartis kaip su valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiu studentu ir sudaroma nauja studijų sutartis.

Įsakymas dėl atsiradusių laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų Verslo ir technologijų fakultete

Įsakymas dėl atsiradusių laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų Sveikatos priežiūros fakultete


Atgal