Konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti

2020-02-18

Skelbiamas konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms Verslo ir technologijų fakultete užimti:

Buhalterinės apskaitos studijų programos pirmo kurso (BA19) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Finansų studijų programos pirmo kurso (F19) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos pirmo kurso (GLV19) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Informacijos valdymo studijų programos pirmo kurso (IV19) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Tarptautinio verslo (anglų kalba) studijų programos trečio kurso (TAV17) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Turizmo ir viešbučių studijų programos pirmo kurso (TV19) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Buhalterinės apskaitos studijų programos pirmo kurso (IBA19) ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Buhalterinės apskaitos studijų programos antro kurso (IBA18) ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos pirmo kurso (IAD19) ištęstinėse studijose – 4 vietos;

Transporto inžinerijos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Transporto inžinerijos studijų krypties antro kurso nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Informatikos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Statybos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Informatikos inžinerijos studijų krypties trečio kurso nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Informatikos inžinerijos studijų krypties antro kurso nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Transporto inžinerijos studijų krypties trečio kurso ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Informatikos inžinerijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Statybos inžinerijos studijų krypties ketvirto kurso ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Elektros inžinerijos studijų krypties pirmo kurso ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Transporto inžinerijos studijų krypties ketvirto kurso ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Informatikos inžinerijos studijų krypties ketvirto kurso ištęstinėse studijose – 1 vieta.

Skelbiamas konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms Sveikatos priežiūros fakultete užimti:

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos pirmo kurso (BPS19) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Kineziterapijos studijų programos pirmo kurso (KNZ19) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Kineziterapijos studijų programos antro kurso (KNZ18) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Kosmetologijos studijų programos pirmo kurso (K19) nuolatinėse studijose – 4 vietos;

Burnos higienos studijų programos trečio kurso (BH17) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Socialinio darbo studijų programos trečio kurso (SD17) nuolatinėse studijose – 1 vieta;

Socialinio darbo studijų programos pirmo kurso (SD19) nuolatinėse studijose – 2 vietos;

Socialinio darbo studijų programos ketvirto kurso (ISD16) ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Socialinio darbo studijų programos studijų programos antro kurso (ISD18) ištęstinėse studijose – 1 vieta;

Socialinio darbo studijų programos studijų programos pirmo kurso (ISD19) ištęstinėse studijose – 2 vietos;

Konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti vykdomas pagal šią tvarką:

Iš kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam nutraukus studijas, išskyrus studijų programos (ar) formos keitimo atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų formą.

Pretendentų eilė laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti sudaroma fakulteto dekanate pagal pasiektus paskutiniojo semestro studento studijų rezultatų pasiekimų lygmenis.

Jei studentai turi vienodus semestro studijų rezultatus pagal pasiekimų lygmenis, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių visų dalykų studijų pasiekimų įvertinimų pažymiais vidurkis yra didesnis.

Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, privalo neturėti akademinių skolų, nuobaudų.

Studentas, galintis ir pageidaujantis dalyvauti konkurse, fakulteto dekanui iki 2020 m. vasario 25 d. pateikia prašymą užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, adresuotą kolegijos direktoriui. 

Pretendentų į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas eilė skelbiama iki 2020 m. vasario 28 d.

Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, nutraukiama studijų sutartis kaip su valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiu studentu ir sudaroma nauja studijų sutartis.

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. VD-25 (Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. VD-22 redakcija).

 


Atgal