Kolegijos tyrėjos – apie gamybos įmonių veiklos procesų valdymą

2021-11-08

Šiaulių valstybinė kolegija vykdo Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamą projektą pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“.
 
Finansavimą laimėjo Vadybos ir komunikacijos katedros docentės dr. Rasos Balvočiūtės paraiška mokslo projektui Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0216 „Gamybos įmonių veiklos procesų valdymo vertinimas taikant tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo metodą“.

Docentė vadovauja Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos nuolatinių studijų trečio kurso (GLV19) studentei Augustinai Norkutei, kuri ir atlieka tyrimą.
 
Projekto tikslas yra studentų gebėjimų ugdymas semestrų metu. Įgyvendinant projektą bus atliekamas mokslinis tyrimas, rengiamos jo ataskaitos ir pranešimas studentų mokslinei konferencijai. Tikimasi, kad vykdant projektą bus įvertintas dviejų gamybos įmonių veiklos procesų valdymas ir nustatyti atotrūkiai nuo pageidaujamos būklės. Bus parengtos dvi tyrimo ataskaitos (tarpinė ir galutinė) ir žodinis pranešimas studentų konferencijai.
 
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.
 
Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2021 m. rugsėjo mėnesį. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2022 m. kovo 31 d.


Atgal