Kolegijos taryboje ir Akademinėje taryboje – nauji nariai

2021-09-13

Rugsėjo 9 d. vyko akademinės bendruomenės susirinkimas.

Akademinės bendruomenės susirinkime priimti svarbūs sprendimai – šiek tiek keitėsi Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos sudėtis.

Prie Akademinės tarybos prisijungė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė  dr. Asta Vaitkevičienė. Akademinės tarybos nario atšaukimas ir naujo nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintu Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamentu.
Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos kadencija tęsis iki 2024 m. balandžio 16 d.

Kolegijos tarybos sudėtį papildė Reabilitacijos katedros vedėja lektorė Eslanda Mockevičienė. Kolegijos tarybos nario atšaukimas ir naujo nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintu Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu.
Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos kadencija tęsis iki 2022 m. spalio 28 d.


Atgal