Kolegijos studentas – tarp kandidatų į METŲ ŠVIESUOLIO titulą

2021-01-15

Šiaulių valstybinės kolegijos Informacijos valdymo studijų programos antro kurso studento Evaldo Timuko veikla saugant, puoselėjant ir viešinant Biržų krašto dvasinį, kultūrinį, istorinį ir archeologinį paveldą neliko nepastebėta – specialistas pasiūlytas į vieną iš Biržų krašto laikraščio „Šiaurės rytai“ organizuojamo tradicinio Metų biržiečio konkurso nominacijų.

Ateitį sieja su kraštotyra

Evaldas Timukas – ne tik Šiaulių valstybinės kolegijos studentas, bet ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresnysis  bibliotekininkas, Nemunėlio Radviliškio mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ vadovas ir muziejininkas, kraštotyrininkas, archeologas entuziastas ir mėgėjų dramos kolektyvo narys, diplomuotas floristas, dar rašantis ir eiles.

Evaldas pabrėžia, kad, plėtodamas veiklas, jis pasinaudoja ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje gautomis žiniomis – studijų metu jau sukaupta informacija įgalino kompetencijas pritaikyti praktiškai, susivokti tradicinių informacijos išteklių vidinių ir išorinių elementų gausoje teikiant kultūrines ir kitokias paslaugas. Evaldas Timukas nuoširdžiai dėkoja Vadybos ir komunikacijos katedros dėstytojoms Violetai Stasėnaitei ir Ritai Jakutienei.  

Informacijos valdymo programos antro kurso studentas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje dirba nuo 2018 m. spalio 1 d. Jis turi daug planų kraštotyros srityje ir čia mato savo darbo perspektyvas.

Veiklas inicijavo asmeninis santykis

Nominacijai METŲ ŠVIESUOLIS Evaldą pasiūliusi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė nurodė, kad tokio įvertinimo vaikinas nusipelnė dėl 2020 metais įgyvendintų veiklų, skirtų Jo Eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus tremties laikotarpio (1959–1982 m.) ir asmenybės įamžinimui Biržų krašte.

Pats Evaldas papasakojo, kad garbaus dvasininko atminimo išsaugojimo reikalais jis susirūpino dar 2019 metais – raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Rinkevičių ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį siūlydamas 2020 metus paskelbti kardinolo V. Sladkevičiaus metais. Už laišką buvo padėkota ir informuota, kad siūlymas būtų svarstytinas, jeigu būtų buvęs pateiktas anksčiau. Evaldo Timuko sumanymas buvo įgyvendintas vėliau, Jo Eminencijos kardinolo V. Sladkevičiaus metais paskelbti 2021-ieji.

Vyskupas V. Sladkevičius, Kauno kunigų seminarijos profesorius, 1959 m. sovietų valdžios ištremtas į Biržų kraštą, Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje praleido 23-ejus tremties metus. Evaldą su šia garbia asmenybe sieja ir artimesnis santykis. Apie Vincentą Sladkevičių jam daug pasakojo ir šviesios atminties močiutė I. Kateivaitė-Timukienė, kuri, net tardama žodį Ekselencija, pagarbiai nulenkdavo galvą. Šeimos relikvija tapo dvasininko dovanotas kryželis su Nukryžiuotoju.

Misija – išsaugoti atminimo ženklus

Biržų krašto žmonės daug nuveikė puoselėdami čia gyvenusio Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolo V. Sladkevičiaus atminimą. Tarp aktyviausiai besidarbavusių – ir Evaldas Timukas. Evaldas kvietė bendruomenę pasidalyti prisiminimais, šeimų archyvuose turima medžiaga apie tremtinį vyskupą Vincentą Sladkevičių. Surinktos medžiagos pagrindu parengta knyga „Savas tarp savų“, kurioje šalia atsiminimų skelbiami dar niekur nepublikuoti vyskupo tremties laikotarpio dokumentai ir ikonografinė medžiaga, esanti Nemunėlio Radviliškio muziejaus „Šiaurinė santaka“, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fonduose, Molėtų krašto muziejaus atsiminimų autorių asmeniniuose archyvuose ir Evaldo Timuko asmeniniame archyve. Knygos bendraautorė – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė. Evaldas šį žmogų, noriai padėjusį ilgame kūrybinio kelio procese, apibūdina kaip asmenybę, gyvenimą paskyrusią Lietuvai.

Pats Evaldas džiaugiasi per palyginti trumpą laiką (nuo 2019 m. spalio iki 2020 m. liepos) spėjęs surinkti daug medžiagos, nes žmonių, kurie mena Vincentą Sladkevičių, jo tremties metus Biržų krašte, mažėja. Ši knyga yra vienintelis Jo Eminencijai kardinolui skirtas leidinys, išėjęs jubiliejiniais metais.

Evaldo Timuko iniciatyva buvo renkamos aukos, atsirado kitų atminimo ženklų – Nemunėlio Radviliškyje senosios klebonijos vietoje iškilo koplytstulpis. Pabiržėje ant klebonijos sienos atidengta vyskupo tarnystės metus menanti lenta. Taip prasminga veikla sutelkė Biržų krašto žmones.

Kandidatas į METŲ ŠVIESUOLIO apdovanojimą prisidėjo prie didelės apimties dokumentinės parodos „Padaryk mane gerumo ženklu“ rengimo, pasidalijo turima gausia ikonografine medžiaga.

Kolegija didžiuojasi tokiu aktyviu, daug idėjų turinčiu studentu, Metų biržiečio rinkimuose linkime Evaldui Timukui sėkmės.

Balsuoti už E. Timuką galima iki 2021 m. sausio 26 d. el. p. redaktore@siaure.lt arba tel. 8 450 379 52.


Atgal