Kolegijos projektinė veikla – studentų psichologinei savijautai gerinti

2023-05-26

Šiaulių valstybinė kolegija laimėjo finansavimą projektui „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės mokymosi aplinkos gerinimo ir psichikos sveikatos stiprinimas“ įgyvendinti.

Valstybinis studijų fondas organizavo konkursą, kurio laimėtojams skirtas finansavimas studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir studentų kompetencijų ugdymą.

Projekto vadovė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė dr. Neringa Povilaitienė.

2022 m. Lietuvos valstybinio studijų fondo finansuojamame projekte „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ po kiekvienos įgyvendintos veiklos studentai raštu pateikė refleksijų, kaip vertina organizuotas veiklas. Dauguma studentų teigė, kad dalyvavimas veiklose (seminarų cikle, individualiose psichologo konsultacijose, mokymuose, stalo žaidimų dirbtuvėse ir kt.) jiems buvo labai naudingas, suteikė galimybę plėtoti praktinius įgūdžius ir kompetencijas (savęs pažinimo ir vertinimo, streso įveikimo, emocijų valdymo ir kt.). Didžioji dalis apklaustųjų minėjo, kad tokios veiklos labai reikalingos ir naudingos, todėl turėtų būti ne vienkartinės, bet organizuojamos reguliariai.

Atsižvelgiant į rezultatus šio projekto metu per vykdomas veiklas bus ir toliau plėtojamos studentų bendrosios kompetencijos. Kuriant palankią psichologinę mokymosi aplinką studentai turės galimybę tobulinti gebėjimo mokytis, pažinimo ir mokslines kompetencijas. Siekiant stiprinti adekvačią emocijų raišką ir mažinti stresą projekto dalyviai stiprins psichikos sveikatos kompetencijas. Įgyvendinant veiklas multikultūrinėje aplinkoje bus plečiamos kultūrinės ir socialinės pilietinės kompetencijos.

Pasirinktos projekto įgyvendinimo formos skirtos psichologinei mokymosi aplinkai tobulinti, studentų psichikos sveikatai stiprinti ir mokymuisi veikti multikultūrinėje aplinkoje, skiriant didelį vaidmenį studentų organizacijų iniciatyvai įveiklinant studentų ir mentorių dalyvavimą, kuriant palankią psichologinę mokymosi aplinką ir siekiant sėkmingos akademinės adaptacijos aukštojo mokslo sistemoje.

Studentai bus ne tik klausytojai, bet ir aktyvūs veiklų vykdymo dalyviai. Projekto veiklos orientuotos į nuolatinių, ištęstinių studijų ir užsienio šalių studentus, atvykusius pagal programą „Erasmus+“ .

Numatoma, kad projekte dalyvaus Šiaulių valstybinės kolegijos informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos mokslų bei verslo ir viešosios vadybos studijų programų nuolatinių, ištęstinių studijų ir užsienio šalių studentai, atvykę pagal programą „Erasmus+“ .

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2023 metų lapkričio pabaigos.

Projekto partneriai – Karaliaus Chuano Karloso universitetas (Ispanija), Baltijos tarptautinė akademija (Latvija), Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė.

Informaciją parengė Socialinio darbo katedros lektorė, projekto vykdytoja ir mentorė Aristida Čepienė


Atgal