Kolegijos bendruomenei – Lietuvių kalbos dienų renginiai

2017-02-27

Visoje Lietuvoje vasario 16 – kovo 11 dienomis vyksta Lietuvių kalbos dienų renginiai. Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenė taip pat dalyvavo įvairiose su gimtąja kalba, jos taisyklingumu, turtingumu ir grožiu susijusiose veiklose.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje rašoma apie daugybę „vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui didinti“.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje (ŠVK) tokių renginių ciklą pradėjo dvi paskaitos. Vasario 22 d. Vadybos ir komunikacijos katedros dėstytoja Eglė Dumšienė technologijos mokslų studijų srities dėstytojams skaitė paskaitą „Viešoji technologijos mokslų specialistų kalba: tarties ir kirčiavimo normos“. Kad tema tikrai svarbi su studentais dirbantiems žmonėms, įrodė klausytojų susidomėjimas tema ir gyvos jų diskusijos. Tą pačią dieną Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus specialistė dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė studentus pakvietė į paskaitą „Svetimvardžių vartojimas moksliniame tekste“. Paskaitoje buvo aptarti baigiamuosius darbus rašantiems studentams aktualūs klausimai.

Vasario 23 diena skirta protų mūšiui. 11 komandų, kurias sudarė keli studentai ir vienas dėstytojas, turėjo progą pademonstruoti, ką jie žino apie lietuvių kalbos istoriją, gramatinę sistemą, žymius lietuvių rašytojus ir poetus. Klausimus protų mūšiui parinko, renginį organizavo, jį vedė Organizacijos komunikacijos vadybos (OKV15) studijų programos atstovai, kuriems nuoširdžiai padėjo ir patarė doc. dr. Jurgita Macienė. Po valandos įnirtingos kovos paaiškėjo prizininkai: trečia buvo komanda „Žodis – ne žvirblis“ (Turizmo ir viešbučių (TV15) studijų programos studentų komanda kartu su dėstytoja Kristina Kigaite), antrosios – „Ipukės“ (Informacijos paslaugų studijų programos studentės kartu su dėstytoja Rita Jakutiene), o pirmoji vieta atiteko AD15 grupės (Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa) komandai ir jų vadovei doc. dr. Ligitai Šalkauskienei. Renginį paįvairino ŠVK Studentų atstovybės organizuota socialinė akcija „Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta“. Akcijos tikslas – atkreipti studentų dėmesį, kad, norint išreikšti neigiamas emocijas, galima tai padaryti ir be svetimai kalbai būdingų keiksmų – lietuvių kalboje labai daug vaizdingų ir sodrių keiksmažodžių.

Paskutinis šių metų Lietuvių kalbos dienų renginys Kolegijoje – prof. dr. Skirmanto Valento paskaita „Lingvistinė kultūros rekonstrukcija“. Gausiai susirinkusiai akademinei bendruomenei profesorius papasakojo apie žodžiuose užkoduotas prasmes, pateikė įdomių pavyzdžių.


Atgal