Kolegijos administracijos atstovų mokymo(si) vizitas Kipre

2017-06-05

Gegužės 23–25 dienomis kolegijos ekonomistė Kristina Gideikienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja Audronė Ožalienė bei Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatorė Gina Ožekauskaitė pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi P. A. College Kipre.

Instituciją pristatė Tarptautinių ryšių koordinatorė Marieta Efthymiou. Ji supažindino kolegijos atstoves su studijų aplinka, mokymosi sistema, administracijos darbuotojais, buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Viešnioms buvo papasakota apie institucijos studijų procesą, egzaminų vertinimo sistemą. Vizito metu Kipro koledžas buvo supažindintas su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) skelbiamu konkursu „Dėl paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“ ir galimybe dalyvauti 2018–2019 m. m. skelbiamoje atrankoje. Priimanti institucija buvo itin susidomėjusi Šiaulių valstybinės kolegijos rengiamomis Finansų ir Buhalterinės apskaitos studijų programomis ir laukia atvykstančių Šiaulių studentų.

Vizito Kipre metu Šiaulių valstybinės kolegijos atstovės taip pat vyko susitikti su Limassol College Erasmus+ mainų programos koordinatore Soula Zavou dėl Kosmetologijos studijų programos studentų ir dėstytojų mobilumų, ŠMM atvykstančių užsienio dėstytojų konkurso. Aptartos Kosmetologijos studijų programos teikiamos studentų praktikų pagal Erasmus+ mainų programą galimybės, susipažinta su vykdomų Kosmetologijos ir Dietetikos studijų programų studijų bazėmis.

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius


Atgal