Kolegijoje įsikūrė EUROPE DIRECT Šiauliai centras

2023-01-05

Nuo sausio 2 dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje įsikūrė EUROPE DIRECT Šiauliai centras. EUROPE DIRECT Šiauliai centras yra Europos Sąjungos EUROPE DIRECT tinklo dalis.
 
EUROPE DIRECT (ED) Šiauliai centro paskirtis – informacijos apie Europos Sąjungą (ES) sklaida. ED Šiauliai centras padeda ieškantiems informacijos apie Europos Sąjungą ir Lietuvą, pristato Europos Sąjungą, jos politiką ir vertybes, reguliariai teikia objektyvią informaciją Europos klausimais ir kartu diskutuoja su piliečiais apie Europos Sąjungos padėtį ir ateitį.
 
ED Šiauliai centro, kaip ir kitų tinklo centrų, vaidmuo ir įgaliojimai 2021 metais buvo modernizuoti, atsižvelgiant į ankstesnes kartas. Veikia centrai dešimtyje Lietuvos miestų:  Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Visagine. Visoje Europos Sąjungoje veiklą vykdo 424 tokie informacijos centrai. Centrai valstybėse narėse yra vienas iš Europos Komisijos būdų teikti visuomenei išsamią informaciją apie ES vietos lygiu.

 
Naujos kartos centras organizuoja piliečių dialogus ir įvairius dalyvaujamuosius renginius, prisideda prie Europos viešosios erdvės plėtojimo. Jis teikia vietos žiniasklaidai aktualią informaciją apie ES politiką ir prioritetus, įtraukia ją į savo veiklą ir padeda Europos Komisijai stebėti su ES politika susijusius vietos aspektus. Centras skatina aktyvų Europos pilietiškumą mokymo įstaigose, koordinuoja veiklą su kitais ES tinklais regionuose ir vietiniais komunikacijos partneriais. Taip užtikrinama lengvesnė prieiga prie informacijos piliečiams, mokymo įstaigoms, organizacijoms ir įmonėms.
 
Pagrindinės ED Šiauliai centro renginių, diskusijų, kampanijų temos ir aktualijos:


– Skaitmeninės transformacijos skatinimas. Novatoriški sprendimai skaitmeninių technologijų srityje;
 
– Europa – sveikos planetos pavyzdys visam pasauliui. Pagrindinis akcentas – saugi, tvari aplinkai Europa. Įvairių socialinių grupių ir sluoksnių žmonių įtraukimas į diskusijas apie ES šių dienų aktualijas.

– Jaunimui visos galimybės – mokytis, dirbti, kurti inovatyvų verslą Europoje ir už jos ribų;

– Kadangi 2023-ieji – Europos įgūdžių metai, svarbus dėmesys skiriamas  ne tik jaunimo, bet ir įvairaus amžiaus žmonių įgūdžiams tobulinti. Veiklos ir renginiai nukreipti į piliečių švietimą, skaitmeninių įgūdžių tobulinimą. Aprėptos svarbios temos – kokios galimybės  mokytis, dirbti, kelti kvalifikaciją ir pan.

– Didžioji informavimo veiklos dalis sutelkta į priemonės „NextGenerationEU” komunikaciją, t. y. jos populiarinimą, viešinimą ir informacijos apie priemonės finansuojamus projektus, duodančius konkrečių rezultatų Šiaulių regionui, stebėjimą.

– Atsižvelgiama į naują politinę, socialinę ir ekonominę aplinką Lietuvoje Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste ir jo poveikį ES atsigavimui po COVID-19 krizės, didelis dėmesys skiriamas REPowerEU ir priemonėms, padedančioms europiečiams atlaikyti energetinę krizę, stiprinančioms energetinį saugumą.
 
Pagrindiniai ED Šiauliai centro piliečių informavimo būdai:

1. Informavimas internetinėje erdvėje ir per socialinius tinklus, kurie reguliariai atnaujinami, pateikiama pagrindinė informacija apie ED veiklą, paslaugas, renginius. Dalinamasi ne tik Lietuvoje ES institucijų skleidžiama informacija, bet ir kitų ES šalių informacija, kuri svarbi Šiaulių regiono auditorijai – tai ir ES aktualijos, konkursai, projektai, kvietimai.

2. Su lankytojais bendraujama telefonu, atsakinėjama į klausimus el. paštu, susitarus dėl laiko ED būstinėje, kur planuojami susitikimai, diskusijos, pasitarimai. ED darbuotojas pagal aplinkybes ir poreikį lankosi apskrities rajonuose. Nutolusios nuo miesto auditorijos pasiekiamos per rajonų savivaldybių viešąsias bibliotekas, mokymo įstaigas.
 
Kiekvienai visuomenės grupei, socialinei grupei informacija pateikiama aiškiai ir suprantamai. Siekiant didesnės aprėpties, bendradarbiaujama su įstaigomis, kurios yra informacijos apie ES skleidėjos savo aplinkoje, skatinamos diskusijos, susiejančios visas visuomenės grupes, kad būtų pritraukta kuo daugiau dalyvių. Centras nuolat seka informaciją apie ES aktualijas ir 2023 m. prioritetų įgyvendinimą, analizuoja, kas aktualu regionui, miestui, kaip gerąsias patirtis galima būtų pritaikyti regione.
 
Centro veiklą finansuoja Europos Komisija. Visos paslaugos yra nemokamos.

Kontaktai:
Vadovė Rita Vilkaitė
Aušros al. 40, 209 kab. (Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai, įėjimas iš Tilžės g. pusės)
Mob. 8 687 95 057
El. p. siauliai@eudirect.lt
Kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“:  https://www.facebook.com/eudirectsiauliai
Centro interneto svetainė: www.siauliai.eudirect.lt


Atgal