Kaip pasitinkame 2023-uosius?

2022-12-30

2022-ieji kolegijai ir jos bendruomenei atnešė daug iššūkių, veiklų ir patirčių.

Pradėdami šiuos metus, turėjome siekį pasiruošti išoriniam instituciniam vertinimui, parengti naują kolegijos strategiją, įveiklinti atnaujintą organizacinę struktūrą, stiprinti studijų ir mokslo sąsajas, plėtoti ryšius su regiono bendruomene ir tarptautiniais partneriais.

Sudėtingą, bet įdomų ir turiningą laikotarpį kolegijai apibendrina šios įžvalgos apie besibaigiančius metus.

2022-ieji – tai:

– į(si)vertinimo metai: išorinio vertinimo ekspertai teigiamai įvertino aukštosios mokyklos sukauptą patirtį, integraciją į regioninę ekosistemą, pasidžiaugė kolegijos pasiekimais ir komandine dvasia, platesnės bendruomenės įtraukimu į kolegijos plėtrą – kolegija akredituota maksimaliam 7 metų terminui!

– susitelkimo metai: studijų organizavimas ekstremaliosios situacijos sąlygomis, pagalba nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, administracinių ir studijų pokyčių įgyvendinimas ne tik pareikalavo visų darbuotojų, studentų pastangų ir susitelkimo, bet kartu sustiprino mūsų bendruomenę!

– augimo metai: džiuginantys priėmimo rezultatai, įveiklintos studijuojančiųjų grupės visose kolegijos programose, augantis studentų skaičius įprasmino studentų sėkmės istorijas, lyderystės ir profesinio orientavimo veiklas, vykdomas ne tik kolegijos darbuotojų ir studentų, bet ir partnerių bei mecenatų, remiančių ir skatinančių esamus, būsimus kolegijos studentus.

– iniciatyvų metai: įgyvendinti ir tęsiami projektai – nacionaliniai ir tarptautiniai – stiprina kolegijos vaidmenį regione ir už jo ribų, atveria daugiau galimybių studijų ir praktikos veikloms, taikomiesiems tyrimams vykdyti, akademiniams rezultatams skleisti ir kompetencijoms tobulinti.

Ateinančiais metais ir toliau sieksime puoselėti svarbiausias Šiaulių valstybinės kolegijos vertybes – bendradarbiavimo kultūrą, veržlumą ir atsakomybę. Išlieka tie patys prioritetai – studijų programų paketo atnaujinimas, sisteminga parama studentams, atviras bendradarbiavimas su regiono ir šalies partneriais, taikomųjų tyrimų koncepcija.

Versdami naują kalendorinių metų lapą, norime pasidžiaugti kolegijos bendruomenės darbais ir pasiekimais, padėkoti visiems draugams, kartu keliaujantiems studijų, taikomųjų tyrimų ir kompetencijų tobulinimo keliu.

Tegul ir 2023-ieji būna sėkmingi kiekvienam kolegijos bendruomenės nariui, kupini naujų patirčių ir prasmingų veiklų!

Su linkėjimais
Lina Tamutienė ir direktorato komanda

 


Atgal