Įvyko Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos posėdis

2021-02-02

2021 m. sausio 28 d. nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje Kolegijos taryba aptarė aukštosios mokyklos veiklos gerinimo plano 2014–2020  m. įgyvendinimą.

Kolegijos išorinis vertinimas vyko 2013 metais, veikla buvo įvertinta teigiamai, kolegija akredituota maksimaliai galimam laikotarpiui.

Pagal ekspertų pateiktas išvadas buvo parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas, išorinio vertinimo rezultatai panaudoti kolegijos veiklai tobulinti.

Taryba pritarė kolegijos veiklos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitai, aptarė pasirengimą naujam instituciniam kolegijos vertinimui, vyksiančiam 2022 metais, ir kitas šių mokslo metų veiklos aktualijas.


Atgal