Įsteigta Veiklos planavimo ir valdymo tarnyba

2021-09-15

2021 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos posėdyje buvo patvirtinta nauja ŠVK organizacinė struktūra.

Vienas iš pokyčių –  įsteigtos dvi tarnybos: Studijų ir mokslo koordinavimo bei Veiklos planavimo ir plėtros. Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybai nuo rugsėjo 1 d. vadovauja doc.  dr. Rasa Pocevičienė, iki šiol buvusi Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja.

Veiklos ir planavimo tarnybos vadovė –  Kristina Gideikienė.
Kolegijos vadovybei dėkodama už parodytą pasitikėjimą, Kristina sako: „Stengsiuosi savo žinias ir patirtį, sukauptą finansų valdymo srityje, sėkmingai pritaikyti, kad užtikrinčiau tinkamą ir kokybišką Veiklos planavimo ir valdymo tarnybai skirtų užduočių ir funkcijų vykdymą, Kolegijos veiklos tikslų įgyvendinimą. Kartu su tarnybos darbuotojais tikiuosi ir toliau prisidėti prie tvarios Šiaulių valstybinės kolegijos ateities kūrimo, esu tikra, kad tai padaryti galime – juk tarnyboje turime daug profesionalių, ambicingų ir iniciatyvių žmonių.“

Šiaulių valstybinės kolegijos Veiklos planavimo ir valdymo tarnybą sudaro keli padaliniai: Informacinių technologijų centras, Bendrabutis, Svetingumo paslaugų centras, Infrastruktūros skyrius, Veiklos administravimo skyrius, Komunikacijos ir rinkodaros skyrius, Finansų skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius.


Atgal