Išrinkti nariai į Šiaulių valstybinės kolegijos darbo tarybą

2017-10-24

2017 m. spalio 19–20 d. vyko elektroninis balsavimas už kandidatus į Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegija) darbo tarybos narius.

Kandidatus į Kolegijos darbo tarybos narius siūlė ir rinko rinkimų teisę turintys darbuotojai. Į Kolegijos darbo tarybą buvo renkami 5 nariai iš 9 kandidatų.

Kolegijos darbo tarybos rinkimų komisija po balsų skaičiavimo rezultatų skelbia Kolegijos darbo tarybos narių rinkimus įvykusiais ir išrinktus į Kolegijos darbo tarybą narius:

1. Daugirdą Donatą, Informatikos inžinerijos katedros lektorių;
2. Karosienę Sigitą, Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros lektorę;
3. Korosteliovą Jeleną, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorę;
4. Padgurecką Vytautą, Reabilitacijos katedros lektorių;
5. Zdanavičienę (Ožekauskaitė) Giną, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus tarptautinių ryšių ir projektų valdymo koordinatorę.

Kiti dalyvavę kandidatai, bet neišrinkti į Kolegijos darbo tarybą, yra įtraukiami į atsarginių Kolegijos darbo tarybos narių sąrašą.

Kolegijos darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, savo įgaliojimus įgys ir pradės vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį (iki 2017 m. lapkričio 3 d.).


Atgal