Išorinis tarptautinis informacijos paslaugų krypties vertinimas

2021-11-29

Gruodžio 13 d. nuotoliniu būdu vyks išorinis tarptautinis informacijos paslaugų krypties vertinimas.

Vertinimo dieną vyks nuotoliniai susitikimai su Šiaulių valstybinės kolegijos administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais, socialiniais partneriais. Taip pat bus aptarti studijų materialieji ištekliai, studentų kursiniai ir baigiamieji darbai.

Po uždaro ekspertų grupės posėdžio Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenė bus supažindinta su bendraisiais pastebėjimais vizito metu.

Ekspertų grupės sudėtis:

doc. dr. Diane Marie Pennington (ekspertų grupės vadovė), Stratklaido universiteto (University of Strathclyde) Kompiuterių ir informacijos mokslų katedros (Department of Computer and Information Sciences) informacijos mokslų (Information Science) docentė (Jungtinė Karalystė);  

prof. dr. Martine van Selm (akademinės bendruomenės narė), Roterdamo Erasmus universiteto (Erasmus University Rotterdam) Erasmus istorijos, kultūros ir komunikacijos mokyklos (Erasmus School of History, Culture & Communication (ESHCC)) dekanė (Nyderlandai);

doc. dr. Crystal Fulton (akademinės bendruomenės narė), Dublino universitetinio koledžo (University College Dublin (UCD)) Informacijos ir komunikacijos studijų mokyklos (School of Information & Communication Studies) docentė (Airija);

dr. Gintarė Tautkevičienė (socialinių partnerių ir akademinės bendruomenės atstovė), Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė (Lietuva);

Viktorija Lankauskaitė (studentų atstovė), Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto antrosios pakopos studijų programos Skaitmeninė kultūra absolventė (Lietuva).

Ekspertų grupės darbą koordinuoja Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Keturakytė.

Vizito darbotvarkė


Atgal