Informacija studentams, turintiems negalią ir siekiantiems gauti tikslines išmokas

2021-12-07

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, 2021–2022 studijų metų rudens semestre papildomo paraiškų priėmimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir nepateikę paraiškų pagrindinio priėmimo metu (iki 2021 m. spalio 16 d.), gali gauti tikslines išmokas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Tikslines išmokas (160 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

– Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

– turi teisės aktų nurodyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

– aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

SVARBU! Studentai, turintys negalią, gali pretenduoti ir į tikslines išmokas, ir į socialinę stipendiją).

Studentai, norintys 2021–2022 m. m. rudens semestrą (nuo 2021 m. gruodžio iki 2022 m. sausio mėn.) gauti tikslines išmokas, iki gruodžio 16 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. rudens semestras-gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p. studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt).


Atgal