Informacija studentams, turintiems negalią ir pretenduojantiems gauti tikslines išmokas

2023-01-02

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, 2022–2023 studijų metų rudens semestre papildomo paraiškų teikimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią, gali gauti tikslines išmokas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Tikslines išmokas už likusius rudens semestro mėnesius (nuo sausio iki vasario mėn.) 196 Eur (nuo 2023-01-01) per mėnesį turi teisę gauti studentai, kurie dar nė karto nepateikė prašymų rudens semestre, turi negalią ir atitinka šiuos reikalavimus:

– Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

– turi teisės aktų apibrėžta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

– po negalios nustatymo  pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

Studentai, norintys 2022–2023 m. m. rudens semestrą (nuo sausio iki vasario mėn.) gauti tikslines išmokas, iki sausio 16 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2022 m. rudens semestras_sausis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

SVARBU! Tikslinė išmoka studentams yra skiriama likusiam rudens studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki rudens semestro pabaigos, įskaitant rudens semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.
        
Studentai, turintys negalią, gali pretenduoti ir į tikslines išmokas, ir į socialinę stipendiją.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt


Atgal