Informacija studentams, pretenduojantiems gauti socialines stipendijas pavasario semestre

2024-06-03

Vadovaujantis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2023–2024 studijų metų pavasario semestre  papildomo paraiškų teikimo metu Kolegijos studentai, kurie nepateikė paraiškų pagrindinio (iki 2024 m. vasario 20 d.) teikimo metu,  gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki birželio 11 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 357,50 Eur per mėnesį (nuo 2024-01-01 1 BSI = 55 Eur).

Studentai, norintys 2023–2024 m. m. pavasario semestrą (nuo 2024 m. birželio mėn. iki 2024 m. rugpjūčio mėn.) gauti socialinę stipendiją, nuo 2024 m. birželio 2 d. iki 2024 m. birželio 11 d. (įskaitytinai) per VSF interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2024 m. pavasario semestras_papildomas_ birželis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS): Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 209 kab. tel.: +370 41 52 37 69, +370 618 23 958, +370 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt


Atgal