Informacija studentams, pretenduojantiems gauti socialines stipendijas

2023-03-07

Vadovaujantis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2022–2023 studijų metų pavasario semestre papildomo paraiškų priėmimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, kurie nepateikė paraiškų pagrindinio (iki 2023 m. vasario 20 d.) priėmimo metu, galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki kovo 16 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 318,50 Eur per mėnesį (nuo 2023-01-01 1 BSI = 49 Eur).

Studentai, norintys 2022–2023 m. m. pavasario semestrą (nuo 2023 m. kovo iki 2023 m. rugpjūčio mėn.) gauti socialinę stipendiją, nuo 2023 m. kovo 8 d. iki 2023 m. kovo 16 d. (įskaitytinai) per VSF interneto tinklalapį – http://vsf.lrv.lt/lt/ – turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2023 m. pavasario semestras_papildomas_ kovas). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams studentai gali kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS) – Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt


Atgal