Informacija studentams, pateikusiems prašymus valstybės remiamoms paskoloms gauti

2021-03-26

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2021 03 23 studentams bus suteikta informacija apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartį.

Kovo 23 d. datą bus skelbiami sutarčių pasirašymo terminai (nuo 2021 03 23 iki 2021 04 20), nurodoma kredito įstaiga  (,,Swedbank“, AB bankas), teikianti valstybės remiamas paskolas studentams, ir kita su paskolų teikimu susijusi informacija.

Valstybinis studijų fondas atkreipia studentų dėmesį, kad iki 2021 04 20 nesikreipus į kredito įstaigą bus laikoma, jog studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, el. p. studijuskyrius@svako.lt. Karantino laikotarpiu studentai konsultuojami tik nuotoliniu būdu.


Atgal