Informacija studentams, pateikusiems prašymus-anketas valstybės remiamoms paskoloms gauti

2020-04-16

Siekdama užtikrinti tinkamą šalyje paskelbto karantino dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) sąlygų laikymąsi, kredito įstaiga „Swedbank“, AB interneto svetainėje www.swedbank.lt skelbia informaciją, kokia tvarka studentai turės kreiptis į kredito įstaigą ir kaip bus pasirašomos valstybės remiamų paskolų sutartys. Studentai turi susipažinti su šia informacija ir tik tuomet pagal nustatytą tvarką kreiptis į kredito įstaigą. Informacija teikiama ir trumpuoju telefonu 1884.

Primename, kad dėl valstybės remiamos paskolos sutarties sudarymo į kredito įstaigą „Swedbank“, AB gali kreiptis tik tie Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, kurie 2020 m. pavasario semestrą pateikė Valstybiniam studijų fondui prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti ir yra įtraukti į patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai gali pasitikrinti, ar yra įtraukti į minėtą sąrašą, prisijungę prie savo prašymo-anketos per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą „Paskola-3“.

Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją šalyje ir pritarus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, planuojama, kad į kredito įstaigą „Swedbank“, AB studentai galės kreiptis ilgesnį laikotarpį, t. y. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai).

Siekiant išvengti nesklandumų valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo laikotarpiu, studentai raginami nelaukti termino pabaigos ir dėl sutarčių sudarymo su kredito įstaiga susisiekti kuo anksčiau – nuo balandžio 16 d.

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus (SAPSS) informacija
El. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt
Tel.: 8 618 23 958, 8 637 48 201


Atgal