Informacija studentams, norintiems gauti paskolas

2019-02-19

Kolegijos studentams 2018–2019 m. m. pavasario semestrą bus teikiamos valstybės remiamos paskolos:

• studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;

• gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI (950 Eur).

• dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2280 Eur).

Svarbu! Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą galima rasti adresu (https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Prašymai-anketos teikiami nuo 2019 m. vasario 25 d. 8.00 val. iki 2019 m. kovo 15 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt arba teirautis ŠVK Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).

Kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF). Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 64-2569).


Atgal