Informacija siekiantiems gauti valstybės remiamas paskolas

2018-03-05

Kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Kolegijos studentams 2017–2018 m. m. pavasario semestrą teikiamos tokios valstybės remiamos paskolos:

  • •  studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis už pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalį;
  •  
  • •  gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI (950 Eur).
  •  
  • •  dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2280 Eur).
  •  

Svarbu! Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, dokumento formą galima rasti adresu (https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Prašymų-anketų teikimas vykdomas nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 23 d. 15 valandos.

Daugiau informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt/ arba teirautis ŠVK Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal