Informacija dėl prašymo skirti tikslinę išmoką pildymo

2017-01-26

Europos socialinio fondo agentūra ir Valstybinis studijų fondas (Fondas) 2016 m. birželio 22 d. pasirašė projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ sutartį. Projekto vertė 7,2 mln. eurų. Projekto trukmė – nuo 2015 m. rugsėjo 1  iki 2021 m. balandžio 22 dienos. Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. Studentams su negalia bus teikiamos 152 Eur per mėnesį tikslinės išmokos, vykdomi mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams ir įsigyjama turto projekto partnerių informacinės ir fizinės aplinkos gerinimui.

Studentus raginame susipažinti su Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais.

Studentas, pretenduojantis gauti tikslinę išmoką, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

  • aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos ir vėl pradėjusius studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos) pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą;

  • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir / arba aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslinės išmokos bus mokamos neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.

Informuojame, kad studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Valstybinio studijų fondo interneto svetainės http://vsf.lrv.lt/ ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA“), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“. Pildymas pavasario semestrui – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per IS „Parama“.
SVARBU! Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, VSF gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota tikslingai.

Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, įgijęs akademinių skolų ar gavęs nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti VSF ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Išsamesnė informacija teikiama Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje adresu Aušros al. 40, Šiauliai (209 kab.), tel. (8 41) 43 37 93, el. paštu g.ozekauskaite@svako.lt.


Atgal