Įgyvendinamas projektas, skirtas akademinio sąžiningumo plėtojimui

2020-08-17

Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų ir Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokslinių draugijų nariai įgyvendina projektą „Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“.

Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant kokybinį tyrimą „Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“.  

Projektas finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.
Projektas įgyvendinamas Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybėse nuo 2020 m. birželio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų bei Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokslinių draugijų nariai kartu atliks taikomąjį mokslinį tyrimą „Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“.

Studentų projektinė veikla tyrime prasidės nuo diskusijos su STT atstovu, kurioje bus generuojamos tyrimo sritys ir apsibrėžiamas tyrimo laukas. Kokybinį tyrimą studentai vykdys mokslinių dirbtuvių pagrindu. Tai skatins studentų kūrybiškumą, mokslinį ir kritinį mąstymą. Nuolatinio bendradarbiavimo, naujų patirčių įgijimo ir kokybinio tyrimo planavimo, vykdymo ir kontrolės procesuose bus atlieptos studentų pilietinės iniciatyvos ir puoselėjamas akademinis sąžiningumas.

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai:
1. Studentai padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus (ypač – rinkos analizę, focus grupę) ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
2. Penkios Lietuvos kolegijos pagerins studijų rezultatų kokybę, jų veikla taps skaidresnė ir padidės konkurencingumas.
3. Tyrimo rezultatų sklaida, viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias, profesines mokyklas diegti darbų pirkimo-pardavimo prevencines priemones atsižvelgiant į tyrimo rezultatus.
4. Darbdaviai sulauks jaunų darbuotojų, pasižyminčių patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais ir tyrimų atlikimo kompetencijomis.
5. Lietuvos jaunimas taps akademiškai sąžiningesnis studijų darbų autorystės užtikrinimo atžvilgiu.


Atgal