Finansinės paramos skyrimas studentams, turintiems negalią

2018-01-29

Nuo vasario 1 d. prasidės prašymų finansinei paramai gauti priėmimas. 

Finansinė parama teikiama studentams, turintiems negalią, kurie: 
1. turi teisės aktuose nurodyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2. pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje: 
2.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą;
2.2. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinė parama teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja negalią turintis studentas. 

Teikiamos šios finansinės paramos priemonės:

  • • specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, t. y. 76,46 Eur, tikslinė išmoka kas mėnesį;
  • • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio, t. y. 121,60 Eur, tikslinė išmoka kiekvieną semestrą.

Negalią turintys studentai, siekiantys gauti finansinę paramą specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Aušros al. 40, 201 kab.) vasario 1–5 dienomis turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Studentas, kuris per studijų metus buvo pripažintas neįgaliu ir atitinka nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei paramai gauti. 

SVARBU! Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardytas sąlygas, kiekvieną mėnesį gali gauti 123,50 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją www.vsf.lrv.lt ir www.svako.lt.
 


Atgal