Finansinė parama studentams, turintiems negalią

2021-02-05

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia šias finansinės pagalbos priemones:

– specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio (nuo 2021 01 01 – 99,15 Eur) tikslinę išmoką (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir / ar mokamose studijų vietose);

– studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 128 Eur tikslinę išmoką (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šias sąlygas:
1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos studijų programą (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį).

Negalią turintys studentai, siekiantys gauti finansinę pagalbą 2020–2021 studijų metų pavasario semestre specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui el. paštu studijuskyrius@svako.lt iki 2021 02 09 turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

SVARBU!
– Studentams, prašymus pateikusiems 2020–2021 studijų metų rudens semestre, t. y. rugsėjo mėnesį, pakartotinai prašymų teikti nereikia.
– Finansinės pagalbos priemonių teikimas neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, patvirtintas tvarkos aprašu, kuris skelbiamas ČIA.
– Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.
– Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja  neįgalusis.
– Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija kuo skubiau turėtų būti pateikta Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.
– Negalią turintys studentai, atitinkantys išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir gauti 260 Eur socialinę stipendiją kas mėnesį. Sekite informaciją Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje www.svako.lt ir Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją apie šią ir kitas paramos studentams formas teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: centriniai kolegijos rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, el. p. studijuskyrius@svako.lt. Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu studentai konsultuojami nuotoliniu būdu.


Atgal