Erasmus+ dėstymo vizitas Fodžos universitete Italijoje

2017-05-18

Šiaulių valstybinės kolegijos lektorės Jurgita Radzevičienė, Lina Kušleikienė ir Renata Šivickienė viešėjo Italijoje, kur skaitė paskaitas finansų rinkų ir institucijų, investicijų valdymo ir verslumo temomis.   

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir apskaitos katedros dėstytojos Jurgita Radzevičienė, Lina Kušleikienė ir Renata Šivickienė pagal Erasmus+ programą ,,Personalo dėstymo mobilumas“ gegužės 2–6 d. buvo išvykusios skaityti paskaitų į Fodžos universitetą Italijoje.

Dėstymo vizito metu perskaityti 8 ak. val. trukmės paskaitų ciklai finansų rinkų ir institucijų, investicijų valdymo ir verslumo temomis. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su dėstomų temų aktualijomis, suteiktos žinios taikytos praktiškai analizuojant dėstytojų parengtas situacijas.

Fodžos universiteto studentai paskaitų metu buvo iniciatyvūs ir smalsūs, domėjosi Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokymusi ir laisvalaikiu, papasakojo apie savo studentišką gyvenimo būdą.

Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojos bendravo su Ekonomikos ir Verslo administravimo studijų programos dėstytojais, vyko diskusija apie aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, bendrų veiklų plėtrą.

 

 

 

 

 

 

 


Atgal