Dėstytojas iš Vengrijos: „Mane priėmė neįtikėtinai šiltai“

2017-12-12

Dvi savaites trukusią viešnagę Šiaulių valstybinėje kolegijoje baigė Atila Korėjus – matematikas iš Vengrijoje esančio Miškolcų universiteto. Šiauliuose mokslininkas iš Vengrijos lankėsi pirmą kartą, todėl per dvi savaites mūsų mieste jis sukaupė nemažai naujos patirties.

Studentai panašūs visur

Didelę dalį Šiauliuose praleisto laiko Atila Korėjus skyrė darbui auditorijoje: Šiaulių valstybinėje kolegijoje jis svečiavosi dvi savaites, dirbo 40 akademinių valandų, dėstė Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos studentams.

Kaip teigė dėstytojas, studentai visur yra panašūs: dažniausiai jie drovūs, stokoja drąsos prieiti ir paklausti, baiminasi kalbėti, nors ir žino teisingą atsakymą į klausimą. Dėstytojas atkreipė dėmesį į tai, kad Šiaulių valstybinės kolegijos studentai geriau nei jų bendraamžiai Vengrijoje geba bendrauti anglų kalba. Visi studentai naudojasi naujausiomis technologijomis, todėl, kaip taikliai pastebėjo svečias iš Vengrijos, kas minutę sužino dalykų, kurie jiems įdomesni už matematiką. Dėstytojas turi savo sprendimą, padedantį atitraukti studentus nuo telefonų ir kitos įrangos. Jis pasitelkia pavyzdžių, įrodančių matematikos grožį ir pritaikomumą, tada studentai pradeda stengtis suprasti, kaip visa tai susiję. Jei studentams pavyksta išspręsti nesudėtingą uždavinį, jie susidomi ir nori sužinoti vis daugiau. Akivaizdu, kad tarp šio dėstytojo ir Šiaulių valstybinės kolegijos studentų užsimezgė glaudus ryšys – jauniems žmonėms patiko dėstytojo kalbėjimo būdas, humoro jausmas, gebėjimas mokslą parodyti ne sausą ir neįdomų, bet patrauklų ir pritaikomą.

Šilto bendravimo įspūdis

Iš esmės vengrui viešnagė Šiauliuose susijusi su maloniomis emocijomis. Jis pabrėžė, kad ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje apskritai, ir Elektros inžinerijos katedroje iškart buvo labai šiltai priimtas. Svečiui susidarė įspūdis, kad problemos Šiaulių valstybinėje kolegijoje sprendžiamos labai vieningai. Tą patį Atila Korėjus gali pasakyti ir apie šiauliečius. Pasak jo, miesto gyventojai yra tolerantiški, malonūs, visada stengiasi padėti.

Šiauliai – miestas, kuris įsimins

Kai dėstytojas iš Vengrijos tik atvyko į Šiaulius, mieste buvo tamsu, lijo, todėl niekaip nebuvo įmanoma rasti gyvenamosios vietos. Teko automobiliu važiuoti per didžiąją dalį miesto, jis pasirodė didesnis už tą, kurio vaizdinį svečias buvo susidaręs iš anksto. Ypatingais pagyrimais miesto grožiui Atila Korėjus nesišvaisto. Jis teigė, kad labai patiko netoli Šiaulių valstybinės kolegijos esanti Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra. Saulės laikrodžio aikštėje spindintis „Auksinis berniukas“ ir vengro vizito metu priešais Šiaulių valstybinės kolegijos pastatą dar stovėjusi „Verkianti mergaitė“ taip pat neliko be dėstytojo dėmesio. Jis netgi sukūrė teoriją, kad šie kūriniai yra brolis ir sesuo. Kitomis simpatijomis Atila Korėjus taip pat neišsiskyrė iš Lietuvoje viešinčių užsieniečių – jam ypač patiko mūsų nacionalinė virtuvė.


Atgal