Darbo organizavimas siekiant suvaldyt COVID-19 ligos plitimą

2021-10-05

Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenę informuojame apie naujausius sprendimus, kurie aktualūs tiek aukštosios mokyklos studentams, tiek darbuotojams.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. V-2197 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos direktorato nutarimu ir siekiant apsaugoti Kolegijos bendruomenės narių sveikatą, nuo spalio 4 dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje visose uždarose patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Užsiėmimų vykdymo vietose uždarose patalpose kaukių leidžiama nedėvėti tik sportuojant ar vykdant veiklas, kurių negalima atlikti būnant su kauke.

Studijų procesas aukštojoje mokykloje organizuojamas kontaktiniu būdu. Studijos mišriuoju būdu gali būti vykdomos atsižvelgiant į dėstomo dalyko turinį.


Atgal