Danutei Valentienei įteikta „Profesijos riterio“ nominacija

2017-06-06

Už ištikimybę profesijai, ilgametį ir nepriekaištingą darbą vystant aukštojo mokslo sistemą, tobulinant studijų kokybę Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos riteris“ skirta Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojai akademinei veiklai Danutei Valentienei.

Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė, sveikindama D. Valentienę, visos aukštosios mokyklos bendruomenės vardu dėkojo už nuoširdų ilgametį darbą ir linkėjo visokeriopos sėkmės. Džiaugdamasi profesiniu indėliu į Šiaulių valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės gyvenimą, profesionalumu, kruopštumu ir atsakingumu, N. Šedžiuvienė įteikė pavaduotojai „Profesijos riterio“ sertifikatą ir reikšmingą apdovanojimą liudijantį ženklą.

Danutė Valentienė turi daugiau nei 30 metų vadybinės ir pedagoginės patirties, pasižymi aktyvia darbine, visuomenine ir švietėjiška veikla. Ji nuolat ieško naujų žinių, tobulina pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja mokslinius straipsnius šalies bei užsienio leidiniuose, dalyvauja išorinėje ekspertinėje, konsultacinėje ir šviečiamojoje veikloje. Direktorės pavaduotoja sprendžia studijų kokybės problemas, rūpinasi studijų plėtra, mokslo ir studijų integracija. Danutė Valentienė – Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė. Verslo ir technologijų fakultete ji dėsto lietuvių kalbos dalykus, yra nuoširdi ir studentų gerbiama dėstytoja.

„Profesijos riterio“ nominacija skiriama norint pagerbti iškiliausius žmones, pasižymėjusius profesinėje veikloje gerais rezultatais, nusipelniusius plataus pripažinimo ir pagarbos, ištikimus profesijai, išsiskiriančius ypatingu profesionalumu, profesinės garbės, etikos, supratimu, visuomeniškumu, keliančius sau aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebančius telkti bendram ir kilniam tikslui žmones, pasižyminčius novatorišku kūrybingumu ir tolerancija nuomonių įvairovei.

 

 

 


Atgal