Buhalterinės apskaitos studijų programos išorinis vertinimas

2017-09-20

Spalio 4 d. Verslo ir technologijų fakultete vyks studijų programos Buhalterinė apskaita išorinis vertinimas, kurį vykdys Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta ekspertų grupė.

Ekspertų grupei vadovaus Mainco taikomųjų mokslų universiteto (Hochschule Mainz) verslo administravimo ir apskaitos profesorius Karsten Lorenz (Vokietija). Grupėje dirbs: Inna Sidorova, finansų paslaugų kompanijos BGC Partners LP verslo vadybininkė (Jungtinė Karalystė); prof. Iveta Mietule, Rezeknės technologijų akademijos (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų valdymo katedros profesorė (Latvija); Aldona Savičienė, draudimo brokerių bendrovės AM sprendimai vadovė (Lietuva); Indrė Šareikaitė, Vilniaus kolegijos studijų programos Verslo ekonomika studentė (Lietuva). 

Vizito metu ekspertai susitiks su vertinamos programos dėstytojais, administracija, studentais, absolventais, socialiniais partneriais, susipažins su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų baigiamaisiais darbais, dokumentais.

Kolegija turėtų gauti ekspertų išvadų projektą raštu per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos. Vertinimo išvados bus nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, kurioje priimamas sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo ekspertų išvadoms. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, SKVC priims sprendimą dėl programos įvertinimo ir akreditavimo.

Daugiau apie vertinimą galima rasti SKVC svetainėje.

VIZITO DARBOTVARKĖ


Atgal