Buhalterinės apskaitos išorinis vertinimas

2017-10-05

Spalio 4 d. Verslo ir technologijų fakultete Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta ekspertų grupė vykdė Buhalterinės apskaitos studijų programos išorinį vertinimą.

Ekspertų grupei vadovavo Mainco taikomųjų mokslų universiteto (Hochschule Mainz) verslo administravimo ir apskaitos profesorius Karsten Lorenz (Vokietija). Grupėje dirbo: Inna Sidorova, finansų paslaugų kompanijos BGC Partners LP verslo vadybininkė (Jungtinė Karalystė); prof. Iveta Mietule, Rezeknės technologijų akademijos (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų valdymo katedros profesorė (Latvija); Aldona Savičienė, draudimo brokerių bendrovės AM sprendimai vadovė (Lietuva); Indrė Šareikaitė, Vilniaus kolegijos studijų programos Verslo ekonomika studentė (Lietuva). Grupės darbą koordinavo SKVC vyr. specialistė Dovilė Žeimienė.

Vizito metu ekspertai susitiko su vertinamos programos dėstytojais, administracija, programos ir Studentų atstovybės studentais, absolventais, socialiniais partneriais, apžiūrėjo programos įgyvendinimui skirtą materialiąją bazę, biblioteką ir savarankiškų studijų centrą, susipažino su studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, dokumentais.

Kolegija turėtų gauti ekspertų išvadų projektą raštu per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos. Vertinimo išvados bus nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, kurioje priimamas sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo ekspertų išvadoms. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, SKVC priims sprendimą dėl programos įvertinimo ir akreditavimo. Programa gali būti akredituota arba 3 arba 6 metams.

Daugiau informacijos apie vertinimą galima rasti SKVC svetainėje.

 


Atgal