Atlikusiems karo tarnybą – už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas

2017-01-19

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą aukštųjų mokyklų studentams administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

 

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys, kurie:

- pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pakopos studijų programą ar yra baigę studijas;

- nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnybą) baigė prieš pradėdami studijas Kolegijoje arba studijų metu;

- studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;

- karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.;

- karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.;

- visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;

- neturi akademinių skolų.

 

2017 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2015 m. spalio 16 d. iki 2016 m. spalio 15 d. baigė:

- pirmuosius dvejus pirmosios pakopos studijų metus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) ir karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 15 d.

- trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos).

 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Pretendentai į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją iki 2017 m. vasario 10 d. VSF privalo pateikti el. prašymą per IS „Parama“ bei dokumentų, nurodytų VSF tinklalapyje (www.vsf.lt)  patvirtintas kopijas.

 

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius


Atgal