Kitos paslaugos

PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIŲ PRENUMERUOJAMŲ DUOMENŲ BAZIŲ

Adresas ezproxy.svako.lt. Prisijungiama naudojant SVAKO ID.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VIRTUALIOJI BIBLIOTEKA

 Pasiekiama adresu https://vb.svako.lt

 

LIETUVOS AKADEMINĖ ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA

 Pasiekiama adresu https://elaba.lvb.lt

 

MICROSOFT OFFICE 365

 Prisijungimo informacija detaliau