Burnos higiena

Priėmimas 2021 metais į šią programą nebus vykdomas.

Šiuolaikiniam žmogui labai svarbios net ir menkiausios išvaizdos detalės, pavyzdžiui, spindinti šypsena, sveiki ir prižiūrėti dantys, todėl burnos higienos specialistas yra tas asmuo, kuris padeda sukurti iki galo nepriekaištingą įvaizdį. Burnos higienos studijų programa tinka tvarkingiems ir kantriems žmonėms, kuriems patinka kruopštus darbas, turintis akivaizdų rezultatą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijų procese naudojama moderni įranga leidžia būsimiesiems burnos higienos specialistams pasirengti intensyviai praktinei veiklai. Įgūdžius formuoja ir stiprina penkios praktikos, supažindinančios su burnos higienisto veiklomis.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės arba burnos priežiūros licencijas, kitose įstaigose, kuriose rūpinamasi burnos sveikata.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal burnos priežiūros studijų krypties programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Biomedicinos mokslų katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX031
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslų
Studijų kryptis Burnos priežiūra
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Burnos priežiūros profesinis bakalauras, burnos higienistas
Studijų programos komiteto pirmininkas Biomedicinos katedros vedėja lektorė Aleksandra Sakalauskienė, el. paštas a.sakalauskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
odontologine-prieziura-8.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos burnos higienistą, gebantį savarankiškai teikti į pacientą orientuotas burnos priežiūros paslaugas, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklę ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį, sistemingai ugdyti asmens ir bendruomenės burnos sveikatą, prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir sveikatos priežiūros sistemos.

Numatomi studijų rezultatai

Absolventas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas
 • žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus,reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas; taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją pagal savo kompetenciją;pagrindinių gyvybinių funkcijų normą ir patologiją;
 • integruoja biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje;
 • žino odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • renka, interpretuoja ir kaupia epidemiologinius duomenis, atlikdamas į praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujasi tyrimų etikos principais;
 • rengia ir teikia ataskaitas pristatydamas atliktą veiklą, taiko tyrimo rezultatus spręsdamas konkrečias burnos priežiūros problemas.
Socialiniai gebėjimai
 • bendrauja ir bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, vadovaudamasis profesine etika, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką;
 • reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, prisitaiko prie naujų situacijų praktinėje veikloje.
Asmeniniai gebėjimai
 • renka ir sistemina su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas, savarankiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, kritiškai vertindamas savo profesinę praktiką ir vertybes, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Specialieji gebėjimai
 • dirba su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus;
 • vertina asmens ir burnos sveikatos būklę bei ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą; pildo ir analizuoja profesinę dokumentaciją;
 • atlieka burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus;
 • atlieka ir įvertina dantų rentgenogramą;
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais;
 • konsultuoja pacientus burnos priežiūros ir mitybos klausimais, rengia sveikatos profilaktikos programas, organizuoja ir įgyvendina paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymą, siekdamas sumažinti odontologinių ligų riziką.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Anatomija ir fiziologija
 • Burnos higienisto darbo ergonomika
 • Dantų morfologija
 • Bendravimo psichologija
 • Specialybės kalba
 • Sveikatos informatika
 • Kūno kultūra
 • Asmens sveikatos ugdymas
 • Paciento būklės vertinimas
 • Periodontologija
 • Profilaktinės odontologijos praktika
 • Vaikų burnos priežiūros praktika / Suaugusiųjų burnos priežiūros praktika
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių)
 • Burnos higienisto atliekamų procedūrų praktika
 • Kursinis darbas
 • Odontologinė radiologija
 • Profesionalioji burnos higiena
 • Specialiųjų reikmių turinčių pacientų burnos priežiūros praktika / Į pacientą orientuota burnos priežiūros praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Burnos ligos
 • Būtinoji medicinos pagalba
 • Farmakologija ir fitoterapija
 • Odontologinių ligų profilaktika ir epidemiologija
 • Pažintinė burnos higienisto darbo praktika
 • Profesinė etika
 • Ikiklinikinis fantominis kursas
 • Nuskausminimas odontologijoje
 • Ortopedinė odontologija ir ortodontija
 • Paciento burnos būklės vertinimo praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Ortopedinių pacientų burnos priežiūros praktika / Ortodontinių pacientų burnos priežiūros praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji burnos higienisto darbo praktika
 • Burnos higienisto darbas su pacientu
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamasis darbas
 • Kvalifikacinis egzaminas