Susirinkime aptarti svarbiausi darbai

2017-05-08

Gegužės 5 d. Sveikatos priežiūros fakultete (SPF) vyko fakulteto bendruomenės susirinkimas, jo metu aptarti vykstantys procesai ir artimiausi darbai.  

Susirinkimo metu SPF dekanė Ginta Gerikaitė pristatė studijų organizavimo vykdymą ir stebėseną, apžvelgtos rudens semestro veiklos ir rezultatai, pasirengimas dėstytojų atestavimui ir konkursams eiti pareigas.

Pasidžiaugta studentų-ambasadorių įsitraukimu į savo specialybių populiarinimą, alumnų klubo veikla, eLABa sistemos diegimu ir taikymu.

Socialinio darbo katedros vedėja dr. Lina Garšvė pristatė Socialinio darbo studijų programos savianalizės suvestinės rezultatus. Aptartos studijų programos stipriosios pusės ir tobulintinos veiklos.

Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė Laima Leščinskienė pristatė vykstančią ir vykdomą pavasario semestro studijų eigą: egzaminų sesiją, rotaciją.


Atgal