Studijų programų išorinis vertinimas

2017-04-26

Balandžio 25 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinė ekspertų grupė Verslo ir technologijų fakultete vykdė informatikos inžinerijos krypties Informacinių sistemų technologijos ir Multimedijos technologijų studijų programų išorinį vertinimą.

Vizito metu ekspertai susitiko su vertinamų programų dėstytojais, Šiaulių valstybinės kolegijos administracija, studentais, absolventais, socialiniais partneriais, susipažino su programų įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų baigiamaisiais darbais, dokumentais. Vizito pabaigoje grupės vadovė Liz Bacon (Jungtinė Karalystė) supažindino su bendraisiais pastebėjimais.

Kolegija turėtų gauti ekspertų išvadų projektą raštu per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos. Vertinimo išvados bus nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, kurioje priimamas sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo ekspertų išvadoms. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, SKVC priims sprendimą dėl programos įvertinimo ir akreditavimo.

Daugiau apie vertinimą galima rasti SKVC svetainėje.
 
Studijų kokybės specialistė
Skaistė Buivytė


Atgal