Studentų ir dėstytojų projektai – verslui ir miestui

2021-12-09

Studentai ir dėstytojai susitinka ne tik per paskaitas ar praktinius užsiėmimus, bet ir įgyvendindami bendrus sumanymus, naudingus verslo įmonėms.

Koleginės studijos aukštojo mokslo sistemoje išsiskiria orientacija į praktinę veiklą. Išnaudojant šį įdirbį, pasitelkiant paramą iš miesto savivaldybės, kitų šaltinių, galima sukurti kelioms šalims naudingą produktą.

Šiaulių miesto savivaldybės inicijuota programa INOSTART sudaro sąlygas miesto aukštųjų mokyklų studentams ir mokslininkams bendradarbiauti su verslo atstovais įgyvendinant tyrimus pagal įmonių pateiktą poreikį informacinių technologijų ir inžinerinių sprendimų srityse.

Konkretūs produktai nėra vienintelis programos INOSTART tikslas. Ne ką mažiau svarbus studentų, mokslininkų, dėstytojų ir kitų ūkio subjektų bendradarbiavimas, reikalingas inovacijoms kurti, studentų žinioms gilinti ir įgūdžiams tobulinti, kuriantis pridėtinę projekto vertę.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos veiklos įrodo, kad dalyvavimas praktiškai panaudojamus rezultatus turinčiuose projektuose nėra vien baigiamųjų kursų studentų, jau sukaupusių daug žinių ir įgūdžių, prerogatyva.

Informacinių sistemų technologijos programos studentas Laurynas Danius į bendrą su Inžinerijos mokslų katedros dėstytoju dr. Sauliumi Niauroniu veiklą įsitraukė dar būdamas pirmo kurso studentas. Darbo objektas – informacinė gamybos užduočių valdymo sistema, skirta medinius namus gaminančiai įmonei. Studentas ir dėstytojas kuria nedidelius, finansiškai ir naudojamos energijos atžvilgiais itin efektyvius WiFi įtaisus su autonominiu maitinimu, kuriais realiu laiku būtų perduodamos gamybos užduotys į operatoriui patogią darbo vietos poziciją. Visa tai leis be didelių išlaidų spręsti kasdienes gamybos cecho vadovo problemas, bus sutaupoma laiko. Sėkmingai kuriama sistema patogi tuo, kad, kaip tikimasi, ji palengvins darbą – reikės mažiau vaikščiojimo, žodinių nurodymų, darbuotojai greičiau matys, kas padaryta, kam reikia teikti prioritetą ir t. t. Vykdytojų duetas puikiai dera tarpusavyje: dr. Sauliui Niauroniui tenka elektronikos sritis, o Laurynas Danius atlieka tai, kas labiau susiję su informacinėmis technologijomis. Konkretus darbas, dėstytojo žodžiais tariant, prisideda prie bendro studijų rezultato: tai gerokai atsakingiau nei referatas ar laboratorinis darbas. Kuriant tokio pobūdžio produktą reikia žinių ir fantazijos, be to, atsakomybė visai kita – juk, jeigu pavyks viską įgyvendinti, įmonė bus dėkinga, naudosis sistema, planuos ją plėsti ir toliau tobulinti.
 
Informacinių sistemų technologijos
programos alumnas Kazimieras Babrauskas paskutiniais studijų metais kartu su Informatikos mokslų katedros dėstytoju Donatu Daugirdu suprojektavo, suprogramavo ir įdiegė siuntų pervežimo valdymo sistemą, kuri susieja siuntų pristatymo paslaugas teikiančias Šiaulių įmones. Projekto rezultatais jau naudojasi užsakovė UAB „PrintPlius LT“, pardavinėjanti spausdintuvus, kasetes ir jų priedus. Projektas naudingas visiems jo dalyviams. Studentas pagausino žinias apie jam aktualią sritį – taikydamas AGILE metodiką projektavo, programavo, testavo ir įdiegė darbinėje aplinkoje paruoštą sistemą. Sistemos praktinis pritaikomumas, sumanymo įgyvendinimas realioje įmonėje  papildo teorines žinias praktiniais įgūdžiais, kuriuos dėstytojas perduos kitiems studentams, rekomenduos žinias derinti su praktiniu pritaikymu. Projekto rezultatais patenkinti ir užsakovai – siuntų pristatymo sistema padeda paprasčiau ir greičiau bendrovės produkciją pristatyti pirkėjams.  
 
Praktiškai pritaikomą projektą įgyvendina Gamybos ir logistikos vadybos programos trečio kurso studentė Augustina Norkutė kartu su Vadybos ir komunikacijos katedros docente dr. Rasa Balvočiūte. Vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Gamybos įmonių veiklos procesų valdymo vertinimas taikant tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo metodą“ naudos gavėjų numatoma dar daugiau – bus įvertintas dviejų gamybos įmonių veiklos procesų valdymas, nustatyti atotrūkiai nuo pageidaujamos būklės. Nedidelės įmonės dažnai pačios neturi galimybių atlikti tyrimo, todėl, pasiremdamos Šiaulių valstybinės kolegijos studentės ir dėstytojos darbo rezultatais, turės galimybę tobulinti konkrečius veiklos valdymo aspektus, šalinti trūkumus, taip daryti savo veiklą efektyvesnę. Studentė dirbdama sukaups daugiau tiriamojo darbo įgūdžių, bus rengiamos ataskaitos ir pranešimas studentų mokslinei konferencijai. Dėstytojai dalyvavimas projekte suteiks medžiagos tolesniems tyrimams, apibendrinimams.
 
Bendrų Šiaulių valstybinės kolegijos, verslo įmonių ir vietinės savivaldos projektų nauda labai įvairi. Įmonės veiklos optimizavimą gali įvertinti ir finansiškai, o studentai ir dėstytojai, kurdami kartu, ne tik tobulėja kaip srities specialistai, bet mokosi socialinių, su verslo procesais susijusių dalykų, kurie, neabejotinai, bus naudingi. Tai ir yra mokslo, verslo ir studijų sinergijos prasmė.
 
Šį straipsnį galite perskaityti naujausiame žurnalo „Reitingai“ numeryje.


Atgal