Mecenatų dėmesys – studentams, studijoms, galimybėms

2022-05-31

Šiaulių valstybinės kolegijos partneriai – verslo atstovai – šiemet kaip niekad aktyviai prisideda prie finansinio esamų ir būsimų studentų skatinimo. Bendras ŠVK studijų fondas jau dabar siekia beveik 10 tūkst. eurų. Jis bus nuolat pildomas.

Kaip sako Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė, verslo parama yra labai svarbi ir naudinga studentams:

„Mes, kaip aukštoji mokykla, atliepiame darbo rinkos, verslo poreikius, o verslas savo ruožtu stengiasi investuoti į studentus jiems dar besimokant. Finansinis aspektas studijuojančiam žmogui reiškia tikrai daug. Bendradarbiavimas vardan studentų nelieka nepastebėtas – esame laimingi, kad verslininkai pastebi mūsų gabiausius studentus, juos vertina ir siekia išlaikyti Šiauliuose kaip savo srities specialistus. Tokia draugystė su verslo partneriais yra visoms šalims naudinga, ją labai vertiname. Tikime, kad tik veikdamos sinergiškai švietimo įstaigos, valdžios ir verslo bendruomenės gali pasiekti reikšmingų regionui pokyčių.

Šiaulių valstybinės kolegijos Žinių ir technologijų perdavimo centro vedėjos dr. Ligitos Šalkauskienės teigimu, stipendijos – tai tik viena iš reikšmingų bendradarbiavimo su verslu veiklų.

„Su regiono verslo bendruomene nuolat palaikome glaudžius ryšius, atnaujiname studijų programas, įgyvendiname bendrus projektus, atliekame taikomuosius tyrimus rengdami kvalifikuotus specialistus ir siekdami didinti mūsų aukštojoje mokykloje vykdomų studijų programų patrauklumą“, – apibendrina L. Šalkauskienė.

Šiemet pradėtas aktyvesnis bendradarbiavimas su UAB „Cherry Servers“, „Bodesa“, Telia Lietuva – šių įmonių atstovai pasiruošę finansiškai paskatinti informatikos, inžinerijos ir kitų regionui itin reikalingų mokslų atstovus.  

Šiaulių valstybinės kolegijos studentams skiriamų vardinių piniginių išmokų sąrašą šių metų pradžioje papildė Šiaulių UNESCO klubo įsteigta Kazimiero Šavinio premija – numatyta ją skirti inžinerijos mokslus studijuojantiems asmenims.

Jau ne vienerius metus stipendiją inžinerijos mokslus Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijuojantiems skiria ir mecenavimo kultūrą plėtoja verslininkas, visuomenės veikėjas, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas.

Primename, kad prie studentų finansinio skatinimo prisideda ne tik regiono verslininkai – glaudžiai bendradarbiaujama su miesto ir rajono savivaldybėmis, įvairiais socialiniais partneriais.

Valstybės finansuojamų studijų informatikos ir inžinerijos  studentai visą studijų laikotarpį kas mėnesį gauna 200 Eur tikslinę skatinamąją Ekonomikos ir inovacijų ministerijos stipendiją.


Atgal