Programų sistemos

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Kai visi kalba ir rašo, kad programų sistemų sritį išmanančių specialistų nuolat trūksta, tu tiesiog imkis veiksmų – pasirink Programų sistemų studijų programą, vykdomą Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Puiku, jeigu tau prie širdies informacinės technologijos – per 3 ar 4 studijų metus išmoksi profesionaliai projektuoti, programuoti, testuoti, diegti ir prižiūrėti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus.

Organizacijos, valdančios didelius informacijos srautus, tokių specialistų ieškote ieško!
 
Kad dirbdamas dar labiau pasitikėtum savimi, gali rinktis vieną iš trijų alternatyvų – internetines programų sistemas, programų sistemas vietiniame organizacijos tinkle arba programų sistemas išmaniesiems įrenginiams.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kolegija siūlo lankstų studijų grafiką, t. y. nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu tvarkaraščiu.

Partneriai UAB „Cherry servers“, Telia Lietuva, AB jau yra numatę solidžią finansinę paramą šios studijų programos studentams ir dėstytojams.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

 

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Tai vienintelė programų sistemų studijų krypties (B03) studijų programa Šiaurės ir Vakarų Lietuvos kolegijose. Studentai išmoksta analizuoti ir vertinti informacines sistemas, parinkti optimaliausias technines ir programines priemones projektui įgyvendinti, parengti programų sistemos projektą, jį realizuoti, įdiegti, ištestuoti ir užtikrinti projekto saugumą. Praktinio darbo įgūdžiai tobulinami trijose praktikose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventas gali dirbti individualiai, privačiame, viešajame ar nevyriausybiniame sektoriuose programinės įrangos projektuotoju, programuotoju, testuotoju, sistemų diegėju, administratoriumi ir tobulintoju.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal informatikos mokslų krypties antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX040
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Informacijos ir ryšio technologijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Programų sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
programu-sistemos-svako-2.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį identifikuoti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

 

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:

Žinios, jų taikymas

 • paaiškins fundamentaliųjų mokslų ir programų sistemų sąvokas, supras jų turinį, sąryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje;
  išmanys fundamentaliąsias verslo,  teisinės bei etikos normas ir jas realizuos, užtikrindamas informatikos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes;
 • paaiškins algoritmavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas,  programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus, kūrimo bei priežiūros metodus;
 • supras programų sistemų inžinerijos valdymą, procesus, modelius ir metodus, paaiškins programų sistemų specifikavimą, projektavimą, testavimą ir dokumentavimą;
 • taikys projektavimo, programavimo, komunikacijos ir saugos žinias programų sistemų kūrimui bei palaikymui.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • atliks informacijos paiešką ir paruoš reikalingus duomenis bei informaciją programų sistemų studijų kryptyje nagrinėjamos problemos sprendimui;
 • apibūdins organizacijoje naudojamas programų sistemas ir   įvardys kuriamos arba modernizuojamos programų sistemos problemą;
 • analizuos duomenis ir informaciją pagal apibrėžtus kriterijus, interpretuos gautus rezultatus;
 • įvertins duomenis bei informaciją ir pateikti argumentuotas išvadas bei optimalius sprendimus programų sistemos problemai spręsti.

Specialieji gebėjimai

 • taikys programų sistemų gyvavimo ciklo modelius, projektų valdymo metodus, standartus ir kūrimo priemones spręsdamas taikomuosius programų sistemų uždavinius;
 • modeliuos poreikius ir reikalavimus, sistemos savybes, ribojimus programų sistemos produktui ar paslaugai;
  parengti dokumentaciją programų sistemos projektavimui, kūrimui, diegimui ir palaikymui;
 • sukurs programų sistemos komponentus naudodamasis duomenų bazių valdymo ir programavimo priemonėmis;
 • argumentuotai parinks programų sistemų kūrimo įrankius, tinkamas metodikas ir technologijas projektui kurti, plėtoti ir palaikyti;
 • projektuos programų sistemos architektūrą, komponentus,  naudotojo sąsają ir testavimo programas pagal programų sistemai keliamus reikalavimus;
 • ištestuos ir įvertins produkto kokybę, integraciją ir sistemos detalumą;
 • įvertins ir pritaikys duomenų saugos sprendimus kuriamai sistemai;
 • sukurs programų sistemos komponentus pasinaudomas duomenų bazių valdymo ir programavimo priemonėmis;
 • realizuoti programų sistemą ir vykdyti jos priežiūrą pasiremdamas galiojančiais standartais.

 Socialiniai gebėjimai

 • profesionaliai bendraus su specialistais profesinėmis temomis valstybine ir užsienio kalbomis;
 • dirbs specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, besivadovaudamas profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis.

Asmeniniai gebėjimai

 • ugdys gebėjimo savarankiškai tobulėti ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją;
 • savarankiškai dirbs ir prisiims atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos
 • Internetinių sistemų programavimas
 • Matematika programų sistemoms
 • Duomenų bazių valdymas
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba
 • Kūno kultūra
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Objektinis programavimas
 • Operacinės sistemos
 • Programų sistemų projektavimas
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Sociologija / Technikos filosofija 
 • Kursinis darbas
 • Programų sistemų kūrimo praktika
 • Programų sistemų testavimas ir sauga
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas
 • Civilinė sauga

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Duomenų bazių valdymas
 • Diskrečioji matematika
 • Procedūrinis programavimas
 • Programų sistemų projektų valdymas
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba
 • Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos
 • Programavimo praktika
 • Programų sistemų kūrimas
 • Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba
 • Baigiamoji praktika
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika
 • Baigiamasis projektas
 • Informacijos sauga ir teisė
 • Specialybės kalba

I metai

II metai

III metai

IV metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

7 SEMESTRAS

 • Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos
 • Diskrečioji matematika
 • Duomenų bazių valdymo sistemos
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Naudotojo sąsajos projektavimas
 • Programų sistemų projektų valdymas
 • SQL programavimas
 • Technikos filosofija / Sociologija
 • Programų sistemų kūrimas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika
 • Specialybės kalba
 • Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos
 • Programų sistemų kūrimo praktika
 • Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas
 • Informacijos sauga ir teisė

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

8 SEMESTRAS

 • Internetinių sistemų programavimas
 • Matematika programų sistemoms
 • Procedūrinis programavimas
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Objektinis programavimas
 • Operacinės sistemos
 • Programų sistemų projektavimas
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika
 • Programavimo praktika
 • Programų sistemų testavimas ir sauga
 • PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai

 

 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos