ŠVK atstovės konferencijoje „Programai „ERASMUS+“ 30: SĖKMĖ, DERMĖ, VERTĖ“

2017-11-03

Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) atstovės Kristina Nesovienė ir Gina Zdanavičienė dalyvavo konferencijoje, kurios tikslas – pristatyti programos „Erasmus+“ indėlį į Lietuvos švietimo ir mokymo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu gerinimą Lietuvoje.

Renginio metu aptarti programos „Erasmus+“ įgyvendinimo Lietuvoje tarpinio vertinimo rezultatai, švietimo ir mokymo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu kokybės gerinimo pasiekimai Lietuvoje. 

ŠVK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja Kristina Nesovienė ir tarptautinių ryšių ir projektų valdymo koordinatorė Gina Zdanavičienė iš renginio grįžo kupinos geriausių emocijų – džiaugėsi, kad glaudžiai pabendrauti susibūrė Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Europos Komisijos atstovybės vadovai, Europos Komisijos ekspertai. Šiltas ir jaukus bendravimas, diskusijos apie programos poveikį švietimo ir neformaliojo jaunimo ugdymo sistemai paliko puikius įspūdžius apie projekto kūrėjus, iniciatorius ir dalyvius.

K. Nesovienė ir G. Zdanavičienė jau ne vienerius metus Kolegijoje yra atsakingos už programos „Erasmus+“ įgyvendinimą. Darbuotojos sako pastebėjusios neabejotiną naudą, kurią studentai ir dėstytojai gauna dalyvaudami mobilumo programoje, ragina visus nebijoti ir pasinaudoti teikiamomis galimybėmis.

Baigiamajame programos „Erasmus+“ trisdešimtmečio renginyje pateikti programos įgyvendinimo Lietuvoje gerosios praktikos pavyzdžiai. Skelbiama, kad programa iš esmės prisidėjo keliant dalyvių gebėjimų ir įgūdžių lygį, mobilumo vizitų dalyviai išplėtė savo pasaulėžiūrą, tapo savarankiškesni, įgijo daugiau asmeninio ir socialinio pasitikėjimo, programa paskatino ir toliau skatina jaunimo pilietiškumą, atvirumą kitoms kultūroms.

Švietimo ekspertas Alan Smith, „Erasmus+“ mainų programos atsiradimo iniciatorius, buvęs Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato Suaugusiųjų švietimo padalinio vadovas, apžvelgė „Erasmus+“ programos Europoje raidą, vertės aspektus ir ateities perspektyvas.  Europos jaunimo forumo valdybos narė Nafsika Vrettaki pristatė „Erasmus+“ programos iniciatyvas, skirtas jaunimui, taip pat pateikė rekomendacijų Europos Komisijos atstovams, padėsiančių siekti geresnės „Erasmus+“ mainų programos veiklų įgyvendinimo kokybės.  Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato jaunimo, švietimo ir „Erasmus+“ vyriausias ekspertas Youri Devuyst pristatė „Erasmus+“ mainų programos ateitį, švietimo situaciją Europoje. Ekspertas taip pat pateikė rekomendacijų Lietuvoje veikiančioms švietimo įstaigoms, padėsiančių tobulinti vykdomas veiklas, skatinti mokinius ir jaunimą aktyviai dalyvauti mobilumo programose. Jis džiaugėsi, kad Lietuvoje vis populiaresnės yra veiklos, skirtos suaugusiųjų švietimui.  „Viešosios politikos ir vadybos instituto“ tyrimų vadovas Mantas Budraitis pristatė „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo analizės rezultatus ir pateikė rekomendacijų programai tobulinti.

Konferencijos pabaigoje vyko Europos Komisijos atstovybės atstovo moderuojama diskusija su „Erasmus+“ programos dalyviais, kurie pasidalijo „Erasmus+“ programos veiklų įgyvendinimo gerąja patirtimi, aptarė programos įgyvendinimo sunkumus, tobulinimo galimybes.

„Erasmus+“ laikoma viena pagrindinių galimybių, galinčių padėti stiprinti Lietuvos švietimo ir mokymo sistemos tarptautiškumą, aktyvesnį tarpsektorinį bendradarbiavimą, užtikrinti savanoriškos veiklos ir jaunimo pilietinio aktyvumo plėtrą šalyje. „Erasmus+“ prisideda prie ryškių ugdymo proceso pokyčių ir atneša geresnį emocinį klimatą, daugiau tolerancijos, atvirumo, stiprėja pedagogų lyderystė. Atvykstantys užsienio studentai padeda kurti dvikalbę aplinką ir taip integruoti tarptautinę dimensiją, aukštojo mokslo įstaigose daugėja drąsos išbandyti naujoves. Jaunimo organizacijos išplėtė partnerių tinklą, pagerino projektų valdymo įgūdžius, įvertino vietos bendruomenių įsitraukimo svarbą. Programoje dalyvavę jauni žmonės, studentai, profesinių mokyklų mokiniai turi daugiau galimybių įsidarbinti, nes darbdaviai vertina užsienyje įgytą patirtį ir užsienio kalbų mokėjimą.

Konferenciją Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo mainų paramos fondas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.


Atgal