Šiaulių valstybinės kolegijos studentas įvertintas vardine UNESCO premija

2024-04-03

Kovo 27 d. Šiaulių valstybinės kolegijos studentui Leonardui Orlakui įteikta vardinė inžinieriaus Kazimiero Šavinio premija.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykusio renginio metu Statybos studijų programos antro kurso studentui Leonardui skirtą apdovanojimą įteikė Šiaulių UNESCO klubo vadovė Airina Šulskienė, studentą sveikino Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. Ingrida Vaičiulytė, Vadybos ir komunikacijos katedros docentė dr. Jurgita Macienė perdavė studentui linkėjimus nuo jo mokyklos – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos – mokytojų.

Studijos, peraugusios į susidomėjimą

Vardinę Kazimiero Šavinio premiją, skirtą Šiaulių valstybinės kolegijos inžinerijos mokslų studijų studentui, nutarta įsteigti 2022 m. sausio 25 d. Šiaulių UNESCO klubo valdybos posėdyje. Jau du Kolegijos Statybos studijų programos studentai įvertinti šia premija už puikius akademinius rezultatus ir aktyvią veiklą.

Šiemet premija taip pat atiteko statybą studijuojančiam Kolegijos bendruomenės nariui. Pats Leonardas apie tai, kaip jis tapo Šiaulių valstybinės kolegijos studentu, pasakoja taip:

„Dar nebaigęs 12 klasės rengiausi stoti į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Vis dėlto aplinkybės susiklostė taip, kad šio tikslo teko atsisakyti, o kito kelio nebuvau apsvarstęs. Statybos inžinerijos sritį pasirinkau todėl, kad tuo metu apie ją žinojau daugiausia. Liko tik nuspręsti, kur studijuoti. Šiaulių valstybinę kolegiją pasirinkau prieš tai apsvarstęs kitų Lietuvos kolegijų privalumus ir trūkumus“.

Statybos inžinerijos absolventas gali dirbti darbų vadovu, projektuotoju, konstruktoriumi, architektu, geologu. Pasak Leonardo, šios studijos skirtos kūrybiškiems, smalsiems žmonėms, kurie dar galutinai nenusprendė, ar nori statyti pastatus statybos aikštelėje, ar juos projektuoti kompiuteriu. Statybos inžinerija Leonardą Orlaką įtraukė ir sudomino.

Leonardas pasakoja: „Prieš įstodamas į kolegiją, planavau, kad baigęs studijų programą vis tiek sieksiu profesinės kario tarnybos. Studijoms kolegijoje įsibėgėjus, ėmiau labiau domėtis statybos sritimi. Susidomėjimas privertė susimąstyti, kuri kryptis būtų naudingesnė“.

Laiko užtenka viskam

Leonardo gebėjimo ne tik suderinti daugybę veiklų, bet ir sėkmingai siekti pačių geriausių rezultatų galima pavydėti.

Dėstytojai džiaugiasi puikiais studento akademiniais rezultatais. Jis ne tik studijuoja, bet ir aktyviai dalyvauja grupės, Inžinerijos mokslų katedros, Verslo ir technologijų fakulteto, Kolegijos veiklose, kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, atstovauja Šiaulių valstybinei kolegijai įvairiuose konkursuose. Leonardas užima prizines vietas Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių svarsčio kilnojimo ir lengvosios atletikos varžybose.

Nuo 2022 metų studentas lanko jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Taip pat jis yra Šaulių sąjungos narys, kraujo donoras. Neseniai Leonardas įsidarbino statybinėje projektavimo įmonėje.

„Dalį laiko dar skiriu sportui. Bet ir dabar laisvo laiko pakanka. Visada mėgau aktyviai leisti laisvalaikį, džiaugiuosi, kad ir studijuojant yra galimybė skirti laiko pomėgiams“, – pasakoja studentas.  

Praėjo pusė Leonardo studijų laiko. Kol kas jis dar nežino, kuriuo keliu suks jau turėdamas aukštojo mokslo diplomą – ar link karinės tarnybos, kuri traukė dar nebaigus gimnazijos, ar link atrastos ir vis įdomesnės statybų srities. Kazimiero Šavinio premija paskatintas Šiaulių valstybinės kolegijos studentas Leonardas Orlakas ne tik teoriškai žino, bet ir praktiškai įrodė, kad visada yra būdų, kaip viską suderinti.

UNESCO (angl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) yra Jungtinių Tautų (JT) švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, prisidedanti prie pasaulio taikos ir saugumo stiprinimo vystant bendradarbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse. Mūsų šalis šios organizacijos nare tapo 1991 metais. Lietuvoje veikia UNESCO centrai, klubai ir asociacijos. Klubai siekia prisidėti prie taikos ir saugumo stiprinimo pasaulyje per bendradarbiavimo tarp tautų per švietimą, mokslą, kultūrą,  komunikaciją ir gerbiant žmogaus teises rėmimą.

Šiaulių UNESCO klubas įsteigtas 1998 metais. Jo tikslas – visuomenės ugdymas švietimo, mokslo ir kultūros pagrindu. Be kitų veiklų, Šiaulių UNESCO klubas skatina jaunų ir perspektyvių Šiaulių regiono mokslininkų, menininkų ir kitų aktyvių asmenų veiklą, inicijuoja Šiaulių miesto ir regiono ūkio subjektų, privačių asmenų paramą. Vienas iš paramos būdų – vardinės premijos.

Kazimieras Šavinis – inžinierius kelininkas, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis, visuomenės veikėjas, suprojektavo nemažai Šiaulių regiono kelių, buvo vienas iš idėjos mieste sukurti pėsčiųjų gatvę autorių, dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą. 2002 metais Šiaulių miesto tarybos sprendimu jam suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.


Atgal