Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam terminui – 7 metams

2022-09-27

Studijų kokybės vertinimo centras paskelbė Šiaulių valstybinės kolegijos išorinio veiklos vertinimo rezultatus – ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai, kolegija akredituota maksimaliai galimam 7 metų terminui.

2022 m. gegužės 2–4 d. vyko Šiaulių valstybinės kolegijos išorinis tarptautinis veiklos vertinimas. Tarptautinė ekspertų grupė, vadovaujama Michalo Karpíšeko, kolegijos veiklą įvertino pagal keturias vertinamąsias sritis.

Valdymo, Studijų ir mokslo (meno) veiklos, Poveikio regionų ir visos šalies raidai sritys įvertintos gerai – tai reiškia, kad šios sritys plėtojamos sistemiškai, be esminių trūkumų. Ekspertų grupė nustatė, kad Kokybės užtikrinimo srityje yra trūkumų, kuriuos būtina pašalinti. Įvertinusi kolegijos veiklą, ekspertų grupė išskyrė 8 gerosios praktikos pavyzdžius, pateikė 5 esmines ir 25 detalizuojančias rekomendacijas.

Anot kolegijos direktorės dr. Linos Tamutienės, labai svarbus ne tik teigiamas kolegijos veiklos įvertinimas bei maksimaliam laikotarpiui suteikta akreditacija, tačiau ir visas vertinimo procesas, ekspertų bei visų išorinio vertinimo procese dalyvavusiųjų įžvalgos.

„Naujas kolegijos strategijos laikotarpis, savianalizės suvestinės parengimas ir pasiruošimas susitikimams su ekspertais sutelkė ne tik kolegijos darbuotojus bei studentus, bet ir alumnus, darbdavius, socialinius partnerius. Ekspertų pateiktos rekomendacijos suteikia kolegijos bendruomenei paskatinimą tobulinti veiklą ir toliau puoselėti bendradarbiavimo kultūrą, kurti aukštojo mokslo instituciją, pripažintą už novatorišką požiūrį į mokslu grįstas studijas ir poveikį sumanaus regiono augimui,“ – pažymi L. Tamutienė.

Pavaduotojo dr. Nedo Jurgaičio teigimu, ekspertų grupė rekomenduoja tęsti atvirą bendradarbiavimą ir tvirtą partnerystę su regiono ir šalies partneriais, išgryninti kolegijos vaidmenį nacionaliniame kontekste, kompleksiškai plėtoti nuotolinio mokymo koncepciją bei skaitmeninimo strategiją, daug dėmesio skirti mokslinių tyrimų veiklos strategijai, išgryninant prioritetines tyrimų kryptis.

Silva Adomavičienė, vadovybės atstovė kokybei, pažymi, kad pasiruošimas tarptautinės ekspertų grupės vizitui truko daugiau kaip pusmetį – buvo parengta savianalizės suvestinė (redakcinė grupė, išanalizavusi praėjusių penkerių metų duomenis ir savianalizės rengėjų surinktą aktualią informaciją, atliko įsivertinimą pagal atskiras veiklos sritis), diskusijų su kolegijos bendruomene ir socialiniais partneriais metu apibendrintos kolegijos stiprybės, veiklos tobulinimo siekiniai bei priemonės veiklai gerinti. Pagal ekspertų išvadas ir rekomendacijas bus rengiamas veiklos tobulinimo planas, vykdoma kokybės tikslų įgyvendinimo stebėsena.

SKVC apžvalga apie Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos išorinį vertinimą skelbiama ČIA

Su Šiaulių valstybinės kolegijos vertinimo išvadomis galima susipažinti: išvados lietuvių kalba, išvados anglų kalba.


Atgal