Konsultuokis dėl priėmimo jau dabar!

2019-05-07

Nors bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas startuos birželio 1-ąją, tačiau jau dabar planuojančius studijuoti ar besidominčius studijų Šiauliuose galimybėmis kviečiame konsultuotis su priėmimo specialistais.

Priėmimas – atsižvelgiant į poreikius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino preliminarius 2019 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas skaičius. Numatoma, kad 2019 m. studijuoti valstybės lėšomis į aukštąsias mokyklas bus priimta 13 tūkst. pirmakursių: iš jų 7,7 tūkst. į universitetus, 5,3 tūkst. į kolegijas. Tai dešimtadaliu daugiau nei pernai.

Matematikos, informatikos, fizinių, inžinerijos ir technologijos mokslų studijoms universitetuose ir kolegijose skiriamos 5555 valstybės finansuojamos vietos, verslo ir viešajai vadybai – 1665, sveikatos mokslams – 1358, socialiniams mokslams – 1285, humanitariniams mokslams – 1080, menams – 637, ugdymo mokslams – 465, veterinarijos ir žemės ūkio mokslams – 414, gyvybės mokslams – 262, teisei – 225, sportui – 75 valstybės finansuojamos studijų vietos.

Planuojant priėmimą į valstybės finansuojamas vietas atsižvelgiama į šalies ūkio poreikius, absolventų įsidarbinimo rodiklius, socialinių partnerių, darbdavių siūlymus.

Reikalavimai stojantiesiems

2019 metų abiturientams, ketinantiems studijuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose, keičiasi slenkstiniai reikalavimai (švietimo ir mokslo ministro įsakyme jie vadinami minimaliais rodikliais). Stojantieji turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu kaip 40 aritmetiniu vidurkiu, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į  kolegiją. Vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino tinka ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas.

Į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams taip pat įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio. Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, norintiems studijuoti kolegijose – ne mažiau nei 6. Bendrojo priėmimo informacinė sistema automatiškai atrinks geriausius stojančiojo metinius įvertinimus iš privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos, geografijos arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos, fizikos, chemijos arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko, technologijų programos krypties dalyko arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės, inžinerinio, meninio arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Vasario 7 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas. Universitetuose šis balas siekia 5,4, savo reikšme jis yra lygiavertis 2018 metų 3,6 balo vertei. Kolegijose numatyto 4,3 balo reikšmė yra lygiavertė pernykštei 2,0 balo vertei.

Kviečiame pasinaudoti lamabpo.lt įrankiu preliminariam konkursiniam balui sužinoti: http://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/.

Kaip vyks bendrasis priėmimas 2019 m.?

Bendrąjį priėmimą tradiciškai sudarys pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais, papildomas – vienu etapu. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymus pateikti ir koreguoti bus galima birželio 1 – liepos 22 dienomis. Prašyme galima nurodyti iki 9 pageidavimų, kurie turi būti sudėlioti prioriteto tvarka nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo.

Pagrindinio priėmimo antrajame etape koreguojamas pirmojo etapo metu teiktas prašymas, šiame etape prašymus galės teikti ir nedalyvavusieji pirmajame etape. Stojantysis nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. galės keisti pageidavimų eiliškumą, išbraukti neaktualius pageidavimus, įrašyti naujų ir pakeisti pasirinktos studijų programos finansavimo pobūdį. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, jei stojantysis jau buvo pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs tokią studijų sutartį pirmojo etapo metu naujų valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija šiame etape jis įrašyti negalės.

Po pagrindinio priėmimo rugpjūčio 12 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas į programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Planuojantiems stoti į ŠVK

2019 m. priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlo daugiau nei 20 studijų programų informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos bei verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėse.

Atsidarę Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainę, pagrindinio lango dešinio šono apatinėje dalyje galite matyti laukelį Nori paklausti apie studijas? Kviečiame dėl priėmimo konsultuotis tiesiogiai (online).

Kaip ir kasmet, į stojančiųjų klausimus pasiruošusi atsakyti Priėmimo tarnyba. Studentų priėmimo specialistė konsultuoja Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, 211 kab. kasdien nuo 8 iki 17 val. (12.00–12.45 val. pietų pertrauka). Priėmimo tarnybos kontaktai: tel. (8 41) 52 37 69, mob. 8 615 97 114, el. p. priemimas@svako.lt.

Išsami priėmimo į Šiaulių valstybinę kolegiją informacija skelbiama ČIA.

Parengta pagal lamabpo.lt informaciją


Atgal