Kolegijoje diskutuota apie aukštosios mokyklos vaidmenį regione

2022-03-01

Lietuvos Respublikos Seimo nariai, aukštojo mokslo ir regiono verslo atstovai diskusijoje gvildeno aukštajam mokslui, verslui ir regionams aktualius klausimus.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vasario 25 dieną nuotoliniu būdu buvo organizuota diskusija „Aukštosios mokyklos vaidmuo įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją“.

Sveikindamas diskusijos dalyvius, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojas dr. Nedas Jurgaitis pabrėžė, kad aukštosios mokyklos kuria prielaidas visos šalies ir konkretaus regiono konkurencingumui didinti.

Lietuvos Respublikos Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja prof. habil. dr. Vilija Targamadzė savo žodyje diskusijos dalyviams atkreipė dėmesį į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, mokslo ir studijų integraciją. Mokslininkė ir politikė kalbėjo apie galimybę aukštajai mokyklai tapti lydere pačiai sau, padėkojo Šiaulių valstybinei kolegijai už svarų indėlį į aukštojo mokslo plėtotę Lietuvoje.

LRS Kultūros komiteto narys, Laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas doc. dr. Stasys Tumėnas dėmesį sutelkė į švietimo politikos tęstinumo temą, pabrėžė būtinybę visiems suteikti vienodas galimybes įstoti į aukštąją mokyklą, studijuoti ir baigti studijas. Seimo narys akcentavo, kad nuo 2000 metų Lietuvoje vis didėja vyresnių studentų skaičius, todėl būtina daugiau dėmesio skirti suaugusiųjų mokymui(si). Buvo išreikšta nuostata, kad valstybė turėtų daugiau investuoti į švietimą regionuose.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Strateginės plėtros vadovė Edita Grigaliauskienė supažindino su įmonių apklausos rezultatais – darbdavių buvo klausta, kokių specialistų poreikis yra didžiausias. Regiono verslui reikalingi gamybos vadovai, inžinerinės srities profesijų atstovai, įvairaus pobūdžio IT ir ryšių specialistai. Šiaulių valstybinė kolegija vykdo regionui svarbias studijų programas. Kolegija, kaip pabrėžė Edita Grigaliauskienė, šiuo metu vienintelė regione rengia inžinerinės krypties specialistus.

Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos vadovė, Vadybos ir komunikacijos katedros doc. dr. Rasa Pocevičienė pranešime dėmesį sutelkė į mokymuisi visą gyvenimą reikalingas kompetencijas, persikvalifikavimo poreikį, reikalavimus, kuriuos ateityje darbuotojams kels darbdaviai. Buvo pabrėžta, kad Kolegija gali užtikrinti aukštos kokybės mokymosi visą gyvenimą sąlygas regione per nuolatinę neformaliojo mokymo ir darbuotojų persikvalifikavimo programų pasiūlą pagal konkrečius įmonių, įstaigų ir individualių užsakovų poreikius.

Diskusijos, kurią moderavo Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros doc. dr. Lina Garšvė, metu buvo išsakyta ir daugiau teiginių. Tų teiginių plėtotė ir įgyvendinimas galėtų nubrėžti naujų aukštosios mokyklos vaidmens įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją perspektyvų.


Atgal