Inžinerinio raštingumo pradmenys – praktiniuose darbuose

2022-12-20

Gruodžio 13 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko baigiamasis projekto „Inžinerinio raštingumo ugdymo LAB`as“ renginys.

Projekto rezultatai pranoko lūkesčius

Renginyje dalyvavo Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai, svečiai iš projekto partnerės – Šiaulių universitetinės gimnazijos. Patirtimi apie dalyvavimą projekte pasidalino 9–12 kl. gimnazistai, kurie rugsėjo–gruodžio mėnesiais tobulino inžinerinius ir IT raštingumo įgūdžius.

Jaunuoliai pasakojo, kad dalyvavimas projekte netgi pranoko jų lūkesčius ir išankstinius nusistatymus, atnešė realią naudą minėtų sričių gebėjimams formuotis. Visa tai patvirtina ir galutiniai projekto darbai. Už geriausius sprendimus moksleiviai buvo apdovanoti.

Moksleiviams projekte užsiėmimus vedė Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai dr. Saulius Niauronis ir Irmantas Pilypas.

„Mūsų tikslas – kad vaikams kurti panašius projektus būtų įdomu, kad spartėjančios technologijos jų negąsdintų, o kaip tik keltų susidomėjimą, norą pažinti, išbandyti, perprasti įvairias sistemas. Neabejojame, kad tokie įgūdžiai kuo toliau, tuo bus tik labiau reikalingi ir vertinami, todėl jaučiame tokių projektų aktualumą ir reikalingumą“, – sako Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai.

Dėstytojai dr. S. Niauronis ir I. Pilypas su mokiniais kūrė telemetrinius robotukus. Šie robotukai vienas su kitu varžosi savo funkcijomis, t. y. jie išmatuoja aplinkos ar proceso parametrus, juos siunčia į serverį, kad visa tai būtų atvaizduota internete. Gimnazistai turėjo suprogramuoti WEB aplinką, kurioje realiu laiku internetu valdomi daiktai (pavyzdžiui, jungiama ar išjungiama elektra, vaizdo stebėjimo kamera, oro vėdinimo sistema ir pan.), renkama su tuo susijusi informacija.

Gimnazistai su dėstytoju dr. S. Niauroniu sužinojo, kas tai yra telemetrija, robotika, daiktų internetas, išmoko litavimo, skaityti elektrines principines schemas, pažinti pagrindinius el. schemų ženklus, sukūrė mechaninius telemetrinio roboto mazgus ir pradėjo mokytis Python programavimo kalbos pagrindų. Moksleiviai išmoko parengti daiktų interneto valdiklį darbui su Python programa.

„Telemetrija yra gražus inžinerijos ir informatikos sinergijos pavyzdys”, – teigia dr. Saulius Niauronis.

Šiaulių universitetinės gimnazijos direktorė Inga Žemaitienė baigiamojo projekto renginio metu džiaugėsi užsimezgusiu bendradarbiavimu ir moksleivių darbo rezultatais, kvietė tęsti pradėtus gražius ir prasmingus STEAM darbus.

Realūs darbai skatina pasitikėjimą savo jėgomis

Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai, suprasdami, kad inžinerinių ir IT srities žinių ir gebėjimų ugdymas(is) turi prasidėti jau bendrojo lavinimo mokykloje parengė Šiaulių miesto mokinių inžinerinio, taip pat ir IT srityje, raštingumo ir inžinerinio ugdymo(si) teorinį modelį bei šių kompetencijų ugdymo(si) bendrojo lavinimo mokykloje metodiką. Metodika ir fizinė ugdymo(si) aplinka, bendradarbiaujant su Šiaulių universitetinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais, buvo išbandyta.

Projektą įgyvendinusi komanda džiaugiasi, kad moksleiviai galėjo labiau pažinti IT ir inžinerinio darbo specifiką, nes projektas tiesiogiai susijęs su didžiuliu, o ateityje tik didėsiančiu IT ir inžinerijos srities specialistų poreikiu – ir ypač Šiaulių regione.

Renginio dalyvius sveikinusi Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė linkėjo Šiaulių moksleiviams ir toliau išlikti smalsiems, domėtis technologijomis, kurios gali tapti ir profesine jų ateitimi.

Siekis – didinti profesijų patrauklumą

Svarbus yra faktas, kad nors studijų programos inžinerinių ir informatikos studijų kryptyse yra kokybiškos, šių specialistų poreikis didelis, o įsidarbinimo galimybės puikios, IT ir inžinerijos studijų populiarumas tarp abiturientų yra ganėtinai nedidelis. Visa tai suponuoja prielaidą, kad reikia iš esmės keisti būsimų inžinierių, taip pat ir informatikos srityje, ugdymą(si) ir pradėti tai daryti jiems dar mokantis bendrojo lavinimo mokykloje.

Projektu siekiama atkreipti įvairių visuomenės grupių dėmesį į būtinus teorinius ir praktinius pokyčius inžinerinio ir IT ugdymo(si) srityse. Išbandytą metodiką tikimasi taikyti ir kitose miesto mokyklose inžinerinio mąstymo ir inžinerinėms kompetencijoms ugdyti, siekiant  inžinerinio raštingumo apskritai ugdymo(si) tikslų.

Projektu ugdomas palankesnis požiūris į inžinerijos naudą, svarbą ir vietą visuomenės gyvenime, ekonomikoje, griaunami stereotipai apie „vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas.

Programos pridėtinė vertė – Šiaulių kaip išmanaus ir inžinerinio miesto įvaizdžio stiprinimas.

Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai su mokiniais pasibaigus projektui dar pusę metų planuoja dirbti ir tęsti pradėtas veiklas. Dėstytojai numatė didesnį dėmesį skirti programavimui Python kalba. Mokiniai bus mokomi programiškai valdyti nuolatinės srovės variklių ir servo pavaras, nuskaityti diskretinio signalo priartėjimo jutiklių, analoginio signalo dirvos drėgnumo jutiklių būsenas, stebėti akumuliatorių baterijos įtampos lygį ir pan.

Projektą „Inžinerinio raštingumo ugdymo LAB`as“ finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, projektą įgyvendino Šiaulių valstybinė kolegija, projekto partnerė – Šiaulių universitetinė gimnazija.


Atgal